Aktuální kontakty na pracovníky Sekce EU a ESIF MŠMT během stavu nouze

Vzhledem k vyhlášenému stavu nouze se prosím obracejte na zaměstnance řídicího orgánu emaily nebo mobilními telefony. Pro přehlednost uvádíme základní kontakty na jednotlivé odbory (zveřejněno 30. 3. 2020).

Kancelář náměstka

Kunčíková, Milada                                         

milada.kuncikova@msmt.cz

773 850 623


Frantová, Kristýna                                         

kristyna.frantova@msmt.cz

725 890 499


O40 – Odbor administrace projektů vysokých škol

Procházková, Lenka

lenka.prochazkova@msmt.cz

773 850 717


Lánská, Lucie                                                

lucie.lanska@msmt.cz

773 850 609


Lavičková, Anna (od 19. 3.)                         

anna.lavickova@msmt.cz

778 748 978


O44 – Odbor koncepce a vedení OP

Caithamlová, Aneta                                      

aneta.caithamlova@msmt.cz

777 582 127


Voříšková, Blanka                                          

blanka.voriskova@msmt.cz

602 102 137


Kantůrková, Kristýna                                     

kristyna.kanturkova@msmt.cz

778 538 151


O45 – Odbor administrace zjednodušených projektů

Baloušková, Ivana                                         

ivana.balouskova@msmt.cz

737 811 619


Strouhalová, Marcela                                     

marcela.strouhalova@msmt.cz

773 850 569


Karešová, Lucie                                             

lucie.karesova@msmt.cz

724 131 065


O46 – Odbor administrace projektů regionálního školství

Tvaroh, Stanislav                                           

stanislav.tvaroh@msmt.cz

602 547 163


Čapková, Petra                                               

petra.capkova@msmt.cz

606 221 709


Karkoš, Jaroslav                                             

jaroslav.karkos@msmt.cz

775 721 495


O47 – Odbor projektů výzkumu a vývoje

Uchytil, Jakub                                                 

jakub.uchytil@msmt.cz

773 850 730


Kovárníková, Pavla                                       

pavla.kovarnikova@msmt.cz

773 850 725


Kabíčková, Andrea                                        

andrea.kabickova@msmt.cz

775 737 621


O49 – Odbor kontroly OP

Vaniš, Miloš                                                    

milos.vanis@msmt.cz

773 850 727


Kuchyňka, Martin                                           

martin.kuchynka@msmt.cz

773 480 577


Szabová, Laura                                              

laura.szabova@msmt.cz

775 568 367


O70 – Odbor EU

Fatura, Martin                                               

martin.fatura@msmt.cz

731 628 404