OP VVV vyhlásil výzvy na podporu výzkumu a inovací

V pořadí třetí a čtvrtou výzvu na podporu výzkumu a podnikatelských inovací vyhlásilo v polovině července v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů, jejíž alokace představuje 2,5 miliardy korun, je přilákat do vědeckých center v České republice kvalitní zahraniční výzkumné pracovníky a také domácí výzkumníky vracející se z dlouhodobých pobytů na zahraničních pracovištích. Výzva vyhlášená v rámci Prioritní osy 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum umožní také dobudování, modernizaci či upgrade stávající infrastruktury. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt představuje 40 milionů korun, maximální výše činí 250 milionů korun. Podrobnosti o této výzvě najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v.

Na podporu rozvoje inovačního prostředí v jednotlivých krajích České republiky je zaměřená výzva Smart Akcelerátor vyhlášená v rámci Prioritní osy 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, jejíž alokace činí 650 milionů korun. Cílem je zkvalitnění procesu „entrepreneurial discovery“ neboli „podnikatelského objevování“ nových příležitostí. Výzva počítá s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategie), případně jejích krajských příloh. Minimální výše finanční dotace na jeden projekt představuje 5 milionů korun, maximální výše činí 80 milionů korun. Podrobnosti o této výzvě najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv.