Přehled vzorů - Právní akty - Fázované projekty - PO2

 

 

 

Dokumenty

Přehled vzorů - Právní akty - Fázované projekty - PO2

PDF
566,1 kB
Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vzor Technického popisu projektu pro PO2
02.09.2017 13:12
Stáhnout

XLS
73,5 kB
Příloha č. 2a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vzor Finančního plánu pro I. fázi projektu
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
426,3 kB
B_F_47_Q_Priloha_2b_Fin._plan_OP_VVV_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
404,5 kB
B_F_47_Q_Priloha_4_Sankce_FP_v_1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
266,3 kB
B_F_47_Q_Priloha_5_Indikatory_OP_VVV_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
609,2 kB
B_F_47_Q_Priloha_6_Sankce_MI_OP_VaVpI_pro_PO2_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
340,4 kB
B_F_47_Q_Priloha_7_Sankce_MI_OP_VVV_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
850,7 kB
B_F_47_Q_Vzor_Konsolid._zneni_Rozhodnuti_pro_PO2_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
753,4 kB
B_F_47_Q_Vzor_Zmenoveho_Rozhodnuti_pro_PO2_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout