ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro příjemce průtokových dotací týkající se termínů proplacení prostředků ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejňuje informace pro příjemce průtokových dotací týkající se termínů proplacení prostředků ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018.

Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená krajem, jsou jí poskytovány prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování a národní spolufinancování tzv. průtokovou dotací, tj. dotace ze státního rozpočtu se do rozpočtu příjemce poskytuje prostřednictvím krajů.

Je-li příjemcem příspěvková organizace zřízená obcí, jsou těmto příjemcům poskytovány prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování a národní spolufinancování rovněž tzv. průtokovou dotací, tj. dotace ze státního rozpočtu se do rozpočtu příjemce poskytuje prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušná obec, která je zřizovatelem daného příjemce podpory. Následně pak tyto prostředky na základě § 28 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zasílá příjemci podpory jeho zřizovatel.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům uvádí ŘO OP VVV níže informace o proplacení prostředků v roce 2017 a 2018.

ROK 2017:

ŘO OP VVV ve spolupráci s jednotlivými kraji sestavil přehled s mezními termíny příjmu dotačních prostředků OP VVV na účty jednotlivých krajů. Jednotlivé kraje si určily maximální termíny příjmu prostředků, aby došlo k zajištění zpracování a převodu prostředků na účty příjemců do konce roku 2017. Přehled dle jednotlivých krajů uvádíme níže: 

 

Kraj

Poslední možné datum příjmu prostředků pokud je příjemcem KRAJ

Poslední možné datum příjmu prostředků pokud je příjemcem OBEC

Liberecký

22. 11. 2017

10. 12. 2017

Středočeský

24. 11. 2017

8. 12. 2017

Plzeňský

29. 11. 2017

10. 12. 2017

Pardubický

30. 11. 2017

30. 11. 2017

Jihočeský

4. 12. 2017

13. 12. 2017

Olomoucký

5. 12. 2017

5. 12. 2017

Moravskoslezský

5. 12. 2017

8. 12. 2017

Královéhradecký

7. 12. 2017

1. 12. 2017

Karlovarský

7. 12. 2017

15. 12. 2017

Hl. město Praha

11. 12. 2017

11. 12. 2017

Vysočina

13. 12. 2017

30. 11. 2017

Zlínský

14. 12. 2017

14. 12. 2017

Jihomoravský

15. 12. 2017 - Smart Akcelerátor
20. 12. 2017 - ostatní

20. 12. 2017

Ústecký

31. 12. 2017 - kraj
15. 12. 2017 - PO kraje

15. 12. 2017

 

ROK 2018:

Vzhledem ke specifické povaze uvolňování prostředků prostřednictvím tzv. průtokové dotace musí ŘO OP VVV na počátku roku 2018 zajistit související procesní a kontrolní kroky. ŘO OP VVV však uvádí, že proplácení finančních prostředků v roce 2018 bude zahájeno bez zbytečného odkladu, a to nejpozději začátkem února 2018.

 

Děkujeme za pochopení.