ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Praha, 2. ledna 2018 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí již pátý podpořený projekt. Ve výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů byl schválený projekt Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze a Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze s názvem Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví.

7193

Na projektu Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví se kromě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze budou podílet také Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze a České vysoké učení technické v Praze. Přizvaný bude rovněž i odborník z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Vznikající obor reaguje na poptávku po vysoce vzdělaných odbornících v oboru péče o kulturní dědictví. Na projektu tak v současné době pracuje devítičlenný tým, který čerpá inspiraci především u vzdělávacích institucí v Holandsku a Dánsku.

Doktorský program, do kterého první studenti nastoupí v akademickém roce 2020/2021, bude cílit zejména na absolventy magisterských programů zaměřených na konzervování, restaurování či péči o památky. Studium bude koncipované jako čtyřleté prezenční s možností prodloužení o další tři roky v kombinované formě. „Obor se bude věnovat nejen péči o památky, ale také například restaurování fotografií. V České republice se jedná o nový a postupně se rozvíjející obor. Studenti se proto budou orientovat v dějinách umění a fotografie, památkové péči, přírodních vědách, ale také budou zvládat rozličné metody restaurování. Rovněž musí umět dobře pracovat s literaturou a informacemi, protože zásah restaurátorů může být mnohdy nevratný,“ doplňuje Michal Ďurovič.

Zásluhou interdisciplinarity budou absolventi schopni řešit všechny otázky, které se týkají konzervování, restaurování a celkové péče o kulturní dědictví. V praxi své zkušenosti uplatní například ve státních institucích typu Národní knihovny, Národního archivu či Národního památkového ústavu. Svými znalostmi přispějí ke zlepšení péče o naše hmotné kulturní dědictví. „Česká republika bude mít vysoce kvalitní péči o památky a konzervátorská věda se tímto posune na daleko vyšší úroveň. V neposlední řadě jde také o prestiž. Součástí přípravy bude i úzká spolupráce s organizací ENCoRE (The European Network for Conservation Restoration Education), která zpracovává standardy pro vzdělávání restaurátorů a konzervátorů na různých stupních vysokoškolského vzdělávání. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze proto očekávat i mezinárodní ohlas a zájem studentů z dalších evropských zemí,“ uzavírá Michal Ďurovič.