FINANČNÍ METODIK / METODIČKA (ZÁSTUP ZA RD)

Náplň práce

 • koordinace zpracovávání a aktualizací Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV a Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen OP JAK“) v souladu s platnou legislativou;
 • koordinace pracovní skupiny vytvořené k řešení specifických oblastí realizací operačního programu včetně účastí;
 • podíl na přípravě a modifikaci Řídicí dokumentace OP VVV a OP JAK v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím;
 • správa vzorů metodických dokumentů OP VVV a OP JAK (obecný vzor právního aktu, vzory příloh výzev a žádostí o podporu apod.) a spolupráce s dalšími odbory na jejich tvorbě;
 • zpracovávání metodických stanovisek ke svěřeným oblastem;
 • poskytování metodické podpory ostatním útvarům MŠMT zapojeným do implementace OP VVV a OP JAK;
 • odpovědnost za zpracovávání stanovisek k základním programovým dokumentům zabývajících se problematikou strukturálních fondů v České republice, zejména ve vztahu k orgánům EU a příslušným útvarům veřejné správy v ČR (ústřední a regionální úroveň státu) zejména z hlediska věcného obsahu;
 • vypracovávání stanovisek a připomínek k metodickým dokumentům Evropské komise;
 • podíl na přípravě programového období 2021+.

Požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel);
 • znalost českého jazyka.

Výhodou:

 • praxe v oblasti fondů EU (zejména zkušenosti s realizací či nastavováním podmínek realizace projektů ESIF ve finanční oblasti);
 • vzdělání v oblasti práva,
 • znalost nařízení Evropského parlamentu a Rady v oblasti fondů EU, správního řádu a rozpočtových pravidel.

Doplňující informace

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za RD;
 • nástup 1. listopadu 2021 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (přiznání osobního příplatku je závislé na kvalitě pracovních výkonů);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • pružnou pracovní dobu;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria.

Kontakt

Dita Poskočilová, MBA email: dita.poskocilova@msmt.cz   

Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, uvedenou v § 303, odst. 3, a je seznámen s § 304, odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 30. září 2021 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:


Mám zájem

Pracovní nabídka

Číslo jednací

MSMT-VYB-150/2021-2

Termín pro podání přihlášky

30. září 2021