GARANT/KA KONTROL

Náplň práce

 • výkon veřejnosprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, při šetření na místě u příjemců/partnerů projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláván
 • výkon kontrolní činnosti člena kontrolní skupiny a organizace procesu veřejnosprávní kontroly z pozice vedoucího kontrolní skupiny;
 • vypracovávání protokolů o kontrole a další dokumentace související s výkonem kontroly na místě včetně analýz dat získaných při kontrole na místě;
 • vedení evidence kontrolního spisu a kontrol na místě v informačních systémech;
 • spolupráce při hlášení nesrovnalostí vyplývajících ze závěrů kontrol na místě;
 • spolupráce na zefektivňování systému výkonu kontrolní činnosti; spolupráce s ostatními útvary ministerstva, orgány veřejné správy a dalšími externími subjekty.

Požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • znalost anglického jazyka na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • uživatelskou znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilitu.

Doplňující informace

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • nástup 15. leden 2021 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (přiznání osobního příplatku je závislé na kvalitě pracovních výkonů);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Nabízíme

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • pružnou pracovní dobu;
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora,
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria.

Kontakt

Mgr. Lenka Růžičková, e-mail: lenka.ruzickova@msmt.cz   

Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V případě zájmu o nabízenou pozici postupujte podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:


Mám zájem

Pracovní nabídka

Číslo jednací

MSMT-40015/2020-3

Termín pro podání přihlášky

5. prosince 2020