GARANT PRO OBLAST VŠ

Náplň práce

 • věcné zastřešování plnění cílů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v oblasti podpory vysokých škol v rámci svěřené agendy z pozice odborného Garanta pro oblast VŠ;
 • spolupráce na implementaci a vyhodnocování výzev v oblasti podpory vysokých škol, spolupráce při schvalování (či neschvalování) změn v realizaci, spolupráce při kontrolách projektů;
 • zajišťování výkladu svěřené problematiky jak směrem k žadatelům / příjemcům dotace (konzultace, prezentace na seminářích apod.), tak směrem k dalším útvarům implementační struktury OP VVV (konzultace, vydávání stanovisek atp.);
 • jednání se zástupci věcně příslušné sekce MŠMT i dalšími relevantními subjekty v zájmu zajištění plnění cílů OP VVV;
 • příprava strategických i dalších podkladových dokumentů ve svěřené oblasti pro potřeby vedení Řídicího orgánu OP VVV i MŠMT.

Požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel);
 • prezentační dovednosti;
 • týmového ducha;
 • znalost českého jazyka.

Výhodou:

 • předchozí pracovní zkušenost na vysoké škole (státní, veřejné či soukromé);
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší;
 • časová flexibilita a schopnost přizpůsobit se nárazově náročnějšímu tempu práce;
 • praxe v oblasti strukturálních fondů EU.

Doplňující informace

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • služební poměr na dobu neurčitou (obory služby: 9 – Školství, mládež a tělovýchova a 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy);
 • přepokládaný datum nástupu 1. srpen 2020 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (přiznání osobního příplatku je závislé na kvalitě pracovních výkonů);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme

 • 25 dnů dovolené;
 • až 6 dnů individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (Cafeteria, stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • pružnou služební dobu;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • možnost profesního růstu ve státní službě;
 • možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Kontakt

Dita Poskočilová, email: dita.poskocilova@msmt.cz   

Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování
a právo na přenositelnost údajů.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 4. června 2020 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:


Mám zájem

Pracovní nabídka

Číslo jednací

MSMT-18029/2020-3

Termín pro podání přihlášky

4. června 2020