ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MINISTERSKÝ RADA – FINANČNÍ/PROJEKTOVÁ ADMINISTRÁTORKA – FINANČNÍ/PROJEKTOVÝ ADMINISTRÁTOR (SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU)

Náplň práce

 • odpovědnost za proces administrace, kontroly a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces administrace, kontroly a schvalování zpráv o realizaci;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech;
 • spolupráci při administrativní kontrole veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkách předložených v rámci zpráv o realizaci;
 • zabezpečení monitoringu financování projektu ve vztahu ke schválenému rozpočtu v letech;
 • zabezpečení podílu na procesu odhalování a řešení nesrovnalostí a podezření na porušení rozpočtové kázně;
 • zabezpečení závěrečného vyhodnocení projektu po finanční stránce;
 • zabezpečení komunikace s příjemcem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v průběhu realizace projektu přes MS2014+.

Požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru).

Doplňující informace

 • zaměstnání na plný služební úvazek (40 hodin týdně);
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 30 780 – 45 420 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme

 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě, s akcentem na oblast strukturálních fondů EU
  a podpory výzkumu a vývoje;
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;
 • pružnou služební dobu;
 • práci v dynamickém kolektivu;
 • možnost sjednání home office v rozsahu až 8 dnů v kalendářním měsíci;
 • 25 dní dovolené a až 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření, stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvky do oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria);
 • zaměstnanecký program mobilního operátora se zvýhodněnými tarify a dalšími službami i pro rodinné příslušníky;
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT;
 • příjemné pracovní prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD.

Kontakt

Mgr. Miroslava Jahodová, email: miroslava.jahodova@msmt.cz

Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V odůvodněných případech po dohodě mezi žadatelem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 28. listopadu 2022 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:


Mám zájem

Pracovní nabídka

Číslo jednací

MSMT-VYB-200/2022-3

Termín pro podání přihlášky

28. listopadu 2022