MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ

Náplň práce

 • spolupráce při přípravě nových výzev a dokumentů operačního programu (připomínkování výzev
  a jejich navazující dokumentace, účast na jednáních mini-týmů pro přípravu výzev apod.);
 • poskytování podpory žadatelům formou písemných či osobních konzultací;
 • účast na seminářích pro žadatele a příjemce, školení hodnotitelů;
 • odpovědnost za koordinaci a realizaci procesu schvalování a jeho správnost;
 • kontrola kvality hodnocení;
 • účast na jednáních hodnoticích/výběrových komisí;
 • zpracování dokumentů souvisejících se zastavením řízení/zamítnutím žádosti o dotaci, příprava stanovisek pro posouzení žádostí o přezkum;
 • administrace projektů v realizaci (kontrolu zpráv o realizaci/žádostí o platbu, administraci žádostí
  o změnu, poskytování podpory příjemcům).

Požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel);
 • prezentační dovednosti;
 • týmového ducha;
 • znalost českého jazyka.

Výhodou:

 • předchozí zkušenosti se strukturálními fondy.

Doplňující informace

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • služební poměr na dobu neurčitou (obor služby: 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy);
 • přepokládaný datum nástupu 1. září 2021 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (přiznání osobního příplatku je závislé na kvalitě pracovních výkonů);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme

 • 25 dnů dovolené;
 • až 6 dnů individuálního služebního volna ke studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (Cafeteria, stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • pružnou služební dobu;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • možnost profesního růstu ve státní službě;
 • možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Kontakt

Dita Poskočilová, MBA, email: dita.poskocilova@msmt.cz   

Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování
a právo na přenositelnost údajů.

S ohledem na současnou epidemickou situaci spojenou s rizikem onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o možnosti realizace výběrového pohovoru on-line formou. Bližší informace podá ministerstvo každému žadateli následně.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 30. července 2021 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:


Mám zájem

Pracovní nabídka

Číslo jednací

MSMT-VYB-118/2021-3

Termín pro podání přihlášky

30. července 2021