ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RADA/MINISTERSKÝ RADA – DRUHÁ TAJEMNICE/TAJEMNÍK NÁMĚSTKA (OD 1. 1. 2023 VRCHNÍHO ŘEDITELE)

Náplň práce

 • výkon pozice druhé/ho tajemnice/tajemníka náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF (dále jen „náměstka sekce“);
 • koordinace sekretariátu náměstka sekce, spisové a archivní služby, personálního systému OK Base, správa docházky, dovolených apod.;
 • správa kalendáře náměstka sekce, sjednávání návštěv, organizace času náměstka sekce, zajištění tuzemských i zahraničních cest náměstka sekce, včetně vyúčtování a pojištění, správa reprefondu, příprava občerstvení pro reprezentativní návštěvy a další hospitality činnosti;
 • koordinace úkolů zadaných náměstkem sekce napříč celou sekcí (jednotlivé odbory sekce a Dům zahraniční spolupráce);
 • příprava podkladů pro jednání náměstka sekce se zástupci rezortních a mimorezortních institucí ČR i EU, většinou kompilačního či „zjednodušeného“ charakteru, zpracování stanovisek k materiálům ostatních ministerstev a dalších orgánů státní správy vztahujících se k agendě sekce;
 • koordinace a kompletace materiálů předkládaných sekcí na poradu vedení / jednání vlády;
 • účast na schůzkách pracovních týmů, výborů a komisí v rámci působnosti agendy náměstka sekce, pořizování zápisu, ale i stručných analytických podkladů dle zadání náměstka sekce;
 • zajištění dalších činností a úkolů v působnosti dle pokynu náměstka sekce, úzká spolupráce a zastupitelnost s první tajemnicí náměstka sekce;
 • dohoda o hmotné odpovědnosti (týká se pouze finančních prostředků v hotovosti).

Požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru).

Doplňující informace

 • zaměstnání na plný služební úvazek (40 hodin týdně);
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 27 650 – 40 740 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme

 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě, s akcentem na oblast strukturálních fondů EU a podpory výzkumu a vývoje;
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora;
 • pružnou služební dobu;
 • práci v dynamickém kolektivu;
 • možnost sjednání home office v rozsahu až 4 dny v kalendářním měsíci;
 • 25 dní dovolené a až 5 dní služebního volna k individuálním studijním účelům;
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření, stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvky do oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria);
 • zaměstnanecký program mobilního operátora se zvýhodněnými tarify a dalšími službami i pro rodinné příslušníky;
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT;
 • příjemné pracovní prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD.

Kontakt

Mgr. Miroslava Jahodová, e-mail: miroslava.jahodova@msmt.cz

Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V odůvodněných případech po dohodě mezi žadatelem a výběrovou komisí učiněné prostřednictvím administrátora výběrového řízení lze provést pohovor on-line formou.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 31. ledna 2023 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:


Mám zájem

Pracovní nabídka

Termín pro podání přihlášky

31. ledna 2023