VRCHNÍ MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ PŘIPOMÍNEK A RIZIK

Náplň práce

 • odpovědnost za zpracovávání připomínek ze strany příjemců v rámci realizace projektů, zejména v oblasti veřejných zakázek, včetně přípravy podkladů pro vyřízení připomínek;
 • odpovědnost za přípravu a kompletaci podkladů vyžádaných Policií ČR;
 • odpovědnost za koordinaci procesu podání trestního oznámení ve věcech nasvědčujících spáchání trestných činů, které byly identifikovány v rámci činnosti Řídicího orgánu, a vykonává činnosti související s podanými trestními oznámeními;
 • odpovědnost za přípravu podkladů pro Přezkumnou komisi ve schvalovacím procesu – schvalování projektů, včetně zasedání Přezkumné komise;
 • odpovědnost za přípravu odpovědi dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím.

Požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • právní vzdělání výhodou;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel);
 • znalost českého jazyka.

Doplňující informace

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • nástup 1. června 2021 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 14. platové třídě (platový tarif 31 670 – 46 840 Kč v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (přiznání osobního příplatku je závislé na kvalitě pracovních výkonů);
 • přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 •  možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění)
 • pružnou pracovní dobu;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria.

Kontakt

Mgr. Vladimíra Molčáková, e-mail: vladimira.molcakova@msmt.cz

 

Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 26. dubna 2021 podle pokynů přes tlačítko „Mám zájem“:


Mám zájem

Pracovní nabídka

Číslo jednací

MSMT-VYB-66/2021-3

Termín pro podání přihlášky

26. dubna 2021