Ukončené semináře a školení

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-vyzva-c-02-18-054-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-ii.htm

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

17. prosince 2019 09:30 - 16:30

Seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-k-vyzve-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm

Registrace od 9:00.

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

3. října 2019 09:30 - 16:00

Seminář pro žadatele – 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-zadatele-02-19-073-zvysovani-kvality-internich-grantovych-schemat-na-vs-20191002.htm

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

2. října 2019 09:30 - 15:00

Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-19-077-podpora-deti-a-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-2.htm

Registrace od 9:00.

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

26. září 2019 09:30 - 15:00

Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice-2.htm

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

24. dubna 2019 09:30 - 14:00

Kulatý stůl HR Award

https://opvvv.msmt.cz/termin/kulaty-stul-hr-award.htm

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

27. března 2019 13:00 - 16:00

Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-054-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-ii-2.htm

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

19. března 2019 09:30 - 15:00

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-7.htm

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

5. března 2019 10:00 - 15:00

Seminář pro příjemce - výzvy 02_18_65 a 02_18_66 Šablony II pro SŠ a VOŠ

https://opvvv.msmt.cz/termin/seminar-pro-prijemce-vyzvy-02-18-65-a-02-18-66-sablony-ii-pro-ss-a-vos-2.htm

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

19. února 2019 10:00 - 14:00

...
Nalezeno 125 výsledků