ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Seminář je určen pro příjemce výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, prioritní osy 3.

Cílem semináře je seznámit účastníky s věcnou částí výzvy, pravidly věcného a finančního řízení a monitorovacím systémem IS KP14+.

Dále si dovolujeme upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce příjemců této výzvy, popř. jejich partnerů, kteří předložili svou žádost v rámci 1. průběžné uzávěrky (15. 4. 2019). Vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 3 zástupců za jeden projekt.

Ukončené termíny