ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II.

Seminář pro příjemce je určen pro zástupce oprávněných žadatelů/příjemců z výzvy č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II.

Cílem semináře je předat příjemcům důležité informace spojené s věcným obsahem výzvy a s realizací projektů (předkládání Zpráv o realizaci, Žádostí o změnu, Žádostí o platbu, Veřejných zakázek).

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do neděle 21. června 2020. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 2 zástupců za projekt.

 

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje všechny účastníky školení, že vstup do budovy Harfa Office Park je možný pouze se zakrytým nosem a ústy (vlastní rouška nutná). Účastníci akce musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu apod.).

Dále je nutné dodržovat:

-        zasedací pořádek ve školících prostorách,

-        dbát na zvýšenou osobní hygienu (desinfekční prostředky budou k dispozici),

-        dodržovat nařízené rozestupy.

Z hygienických důvodů budou na semináři poskytovány pouze nápoje, nikoliv však jídlo.

 

 

Ukončené termíny