ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktivity realizované na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska financované z OP VVV

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je možné realizovat vybrané aktivity na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V souvislosti s výstupem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie provádí Řídicí orgán analýzu nastavení jednotlivých výzev a navazující dokumentace, aby předešel případnému vzniku nezpůsobilých výdajů spojených s realizací těchto aktivit po vystoupení s výstupovou dohodou a i v případě tzv. tvrdého brexitu – tedy bez výstupové dohody. Řídicí orgán bude kontaktovat příjemce relevantních projektů prostřednictví interní depeše s konkrétním postupem pro daný projekt.