Aktuální výzvy

Otevřené výzvy, do kterých lze podávat žádosti.

 

Název výzvy

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

  • Vyhlášena 30. září 2020
K čerpání

600 mil. Kč

Vyčerpáno 0 %
Název výzvy

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

  • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání

1 945 mil. Kč

Vyčerpáno 17 %
Název výzvy

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha

  • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání

206 mil. Kč

Vyčerpáno 8 %
Název výzvy

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

  • Vyhlášena 31. října 2019
K čerpání

1 676 mil. Kč

Vyčerpáno 0 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_045 - Individuální projekty technické pomoci

  • Vyhlášena 18. října 2017
K čerpání

0 mil. Kč

Vyčerpáno