Aktuální výzvy (Prioritní osa 3)

Otevřené výzvy, do kterých lze podávat žádosti.

 

Název výzvy

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

  • Vyhlášena 30. září 2020
K čerpání

600 mil. Kč

Vyčerpáno 0 %
Název výzvy

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

  • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání

1 945 mil. Kč

Vyčerpáno 17 %
Název výzvy

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha

  • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání

206 mil. Kč

Vyčerpáno 8 %