Aktuální výzvy (Prioritní osa 3)

Otevřené výzvy, do kterých lze podávat žádosti.

 

Název výzvy

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

  • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání

2 011 mil. Kč

Vyčerpáno 15 %
Název výzvy

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha

  • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání

216 mil. Kč

Vyčerpáno 8 %
Název výzvy

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

  • Vyhlášena 31. října 2019
K čerpání

1 671 mil. Kč

Vyčerpáno 0 %