ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Aktuality

Aktualizace souborů týkajících se investičních tabulek Strategických rámců MAP

Aktualizace souborů týkajících se investičních tabulek Strategických rámců MAP

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-souboru-tykajicich-se-investicnich-tabulek-strategickych-ramcu-map.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce výzvy č. 047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a č. 082 Akční plánování v území, aktivity A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, že byl zveřejněn aktualizovaný soubor „Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-27“.

Zveřejněno 26.09.2022

Proces fázování ve vzpomínce NM Velčovského

Proces fázování ve vzpomínce NM Velčovského

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/proces-fazovani-ve-vzpomince-nm-velcovskeho.htm

Fázované projekty jsou jedny z nejtěžších na administraci, ale také jedny z nejdůležitějších pro rozvoj výzkumu a vývoje. Náměstek Velčovský napsal krátký text o tom, co a jak se dělo mezi OP VaVpI a OP VVV a co se možná bude dít mezi OP VVV a OP JAK.

Zveřejněno 20.09.2022

Jak se přihlásit do IS KP14+?

Jak se přihlásit do IS KP14+?

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/jak-se-prihlasit-do-is-kp14.htm

Možná jste taky měli problémy s přihlášením do IS KP14+. Provozovatel systému od 9. září změnil parametry přístupu. Připravili jsme pro Vás několik tipů, jak se správně přihlásit.

Zveřejněno 14.09.2022

Upozornění ŘO OP VVV pro příjemce k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Upozornění ŘO OP VVV pro příjemce k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/upozorneni-ro-op-vvv-pro-prijemce-k-novele-zakona-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek-2.htm

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje na novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek související s dopadem mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Zveřejněno 07.09.2022

Sazby per diem pro OP VVV se NEMĚNÍ

Sazby per diem pro OP VVV se NEMĚNÍ

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sazby-per-diem-pro-op-vvv-se-nemeni.htm

S ohledem na dotazy příjemců Řídicí orgán informuje, že nové sazby per diem stanovené Rozhodnutím Evropské komise C(2021)35 viz odkaz platí pouze pro žadatele a příjemce OP JAK. Pro příjemce OP VVV zůstává sazba v nezměněné výši 230 EUR/24 hodin.

Zveřejněno 05.09.2022

České školství v mapách

České školství v mapách

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ceske-skolstvi-v-mapach.htm

Česká školní inspekce zveřejňuje elektronickou publikaci a mapu, která se zabývá nejdůležitějšími charakteristikami české vzdělávací soustavy na úrovni okresů v kontextu dat České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a dalších veřejných institucí.

Zveřejněno 24.08.2022

Mapa ORP, na jejichž území je či bude realizován projekt MAP III

Mapa ORP, na jejichž území je či bude realizován projekt MAP III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/mapa-orp-na-jejichz-uzemi-je-ci-bude-realizovan-projekt-map-iii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje mapu obcí s rozšířenou působností (ORP), na jejichž území již je nebo v nejbližší době bude v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území realizován projekt MAP III vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Zveřejněno 24.08.2022

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi-27.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 20. 7. 2022. 

Zveřejněno 05.08.2022

Farmaceutická fakulta se rozvíjí i díky prestižním unijním grantům

Farmaceutická fakulta se rozvíjí i díky prestižním unijním grantům

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/farmaceuticka-fakulta-se-rozviji-i-diky-prestiznim-unijnim-grantum.htm

Dva roky po svém připojení k Masarykově univerzitě uspěla Farmaceutická fakulta MU v prestižní grantové výzvě ERA Chairs, za získáné peníze vybuduje nové vědecké pracoviště.

Zveřejněno 01.08.2022

Aktualizace nejčastějších dotazů

Aktualizace nejčastějších dotazů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-nejcastejsich-dotazu.htm

Aktualizace textu FAQ s názvem „Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?“ a možnost úpravy právního aktu – pronájmy a výpůjčky.

Zveřejněno 22.07.2022

...