ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Aktuality

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi-21.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 10. 5. 2022.

Zveřejněno 26.05.2022

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi-22.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 5. 2022.

Zveřejněno 26.05.2022

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dopad-mezinarodnich-sankci-proti-rusku-a-belorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek-2.htm

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje na vydání expertního stanoviska MMR k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek, které vykládá aplikaci předmětných sankcí. 

Zveřejněno 25.05.2022

Dotaz měsíce (květen 2022)

Dotaz měsíce (květen 2022)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-kveten-2022.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 23.05.2022

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/operacni-program-jan-amos-komensky-vyhlasi-prvni-vyzvy.htm

Praha, 17. května 2022 – V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před dokončení schvalovací procedury. Důvodem je především strategický a systémový rozměr prvních výzev.

Zveřejněno 17.05.2022

Vyšlo poslední číslo NoVVVinek

Vyšlo poslední číslo NoVVVinek

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyslo-posledni-cislo-novvvinek.htm

Poslední číslo NoVVVinek je tu! Závěrečné číslo našeho newsletteru se nese v duchu rekapitulace i příprav na další programové období. Přinášíme například rozhovor s ministrem MŠMT či rektorkou Univerzity Karlovy, naleznete zde informace k předsednictví ČR v Radě EU, ohlédnutí za implementací OP VVV, rozhovory s projekty či ředitelem jedné příkladné školy. V závěrečné části se věnujeme aktuálním informacím o Operačním programu Jan Amos Komenský. Tímto vydávání NoVVVinek sice končí, ale už teď se můžete těšit na newsletter OP JAK - s novým obdobím v novém kabátě! Přejeme všem příjemné čtení a děkujeme za přízeň!

Zveřejněno 17.05.2022

Slavnostní otevření laboratoře AMS

Slavnostní otevření laboratoře AMS

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-laboratore-ams.htm

Dne 9. května 2022 proběhlo v budově Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy za přítomnosti významných hostů slavnostní otevření Laboratoře urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS, Accelerator Mass Spectrometry) vybudované z OP VVV. AMS umožní určování stáří archeologických předmětů, sledování vývoje klimatu nebo dodržovaní záruk o nešíření jaderných zbraní.

Zveřejněno 12.05.2022

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/24-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 10. května 2022 – Ve čtvrtek 5. května se v pražském kongresovém hotelu Iris Eden konalo již 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kterému předsedal náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský. Členové výboru byli seznámeni s rozsáhlou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ukrajině, zabývali se implementací opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, projednali a schválili strategické dokumenty a diskutovali o aktuálním stavu vyjednávání nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Zveřejněno 10.05.2022

Aktualizace výzvy ERDF výzva pro vysoké školy II – posun maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

Aktualizace výzvy ERDF výzva pro vysoké školy II – posun maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii-posun-maximalni-delky-trvani-projektu-a-nejzazsiho-data-pro-ukonceni-fyzicke-realizace-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 10. 5. 2022 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II. U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 64 měsíců na 70 měsíců a posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023. K posunu dochází především kvůli současnému stavu stavebního trhu a komplikacím spojeným s pandemií COVID-19.

Zveřejněno 10.05.2022

Aktualizace výzvy ESF výzva pro vysoké školy II – posun maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

Aktualizace výzvy ESF výzva pro vysoké školy II – posun maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly-ii-posun-maximalni-delky-trvani-projektu-a-nejzazsiho-data-pro-ukonceni-fyzicke-realizace-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 10. 5. 2022 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II. U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 64 měsíců na 70 měsíců a posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023. K posunu dochází především kvůli komplikacím spojeným s dopadem pandemie COVID-19, které ztížily realizaci plánovaných aktivit.

Zveřejněno 10.05.2022

...