Aktuality

Projekt OP VVV: Mezinárodní kvalita výzkumu v oblasti spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě

Projekt OP VVV: Mezinárodní kvalita výzkumu v oblasti spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-mezinarodni-kvalita-vyzkumu-v-oblasti-spinacich-pristroju-a-diagnostiky-komponent-pro-elektricke-site.htm

Praha, 19. ledna 2021 – První měsíc roku 2021 zaměříme na VUT v Brně. V tomto příspěvku Vás seznámíme s projektem nazvaným „Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace výzkumné infrastruktury“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. O projektu pohovoří hlavní řešitel projektu doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Zveřejněno 19.01.2021

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/nova-zasada-pri-zadavani-verejnych-zakazek-2.htm

Řídicí orgán OP VVV v souvislosti s vydáním stanoviska MMR ČR k nové zásadě odpovědného veřejného zadávání zakázek opakovaně upozorňujeme žadatele a příjemce na nutnost zohlednění zásady odpovědného zadávání v jejich veřejných zakázkách. Znění tohoto upozornění naleznete ZDE.

Zveřejněno 15.01.2021

Aktualizace přílohy Zprávy o realizaci - Realizační tým

Aktualizace přílohy Zprávy o realizaci - Realizační tým

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-prilohy-zpravy-o-realizaci-realizacni-tym-2.htm

V návaznosti na novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která přináší od 1.1.2021 změny v oblasti podmínek vzniku práva na dovolenou a v oblasti jejího čerpání, zveřejňuje Řídicí orgán OP VVV dne 7. ledna upravenou přílohu Zprávy o realizaci - Realizační tým.  V nové verzi přílohy budou namísto dnů dovolené evidovány hodiny dovolené hrazené z projektu. Nový formulář použijte prosím pro osobní výdaje spojené s vykonanými činnostmi pro projekt od ledna tohoto roku. 

Zveřejněno 07.01.2021

Dotaz měsíce k šablonám (leden 2021)

Dotaz měsíce k šablonám (leden 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-leden-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 06.01.2021

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2020

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2020

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pokyny-pro-prijemce-zjednodusenych-projektu-sablon-k-provedeni-financniho-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem-za-rok-2020.htm

Po ukončení financování projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Zveřejněno 05.01.2021

Upozornění pro žadatele výzvy 02_20_082 Akční plánování v území se zvolenou povinně volitelnou aktivitou A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

Upozornění pro žadatele výzvy 02_20_082 Akční plánování v území se zvolenou povinně volitelnou aktivitou A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1043069.htm

ŘO upozorňuje žadatele, kteří zvolili povinně volitelnou aktivitu A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, že žádost o podporu je nutno předložit v IS KP14+ v takovém termínu, aby byly splněny současně obě podmínky uvedené v kapitole 7.1.1 (zahájení realizace zvolené povinně volitelné aktivity projektu do 6 měsíců od vydání právního aktu) a 8.7.1 (zahájení realizace MAP III nejdříve po ukončení MAP II) Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Vzhledem k délce schvalovacího procesu a uvedeným podmínkám je doporučený termín pro podání žádosti nejdříve 12 měsíců před ukončením současného projektu MAP II či později. Bude-li žádost předložena dříve a následně nebude splněna první z výše uvedených podmínek, je s tímto nesplněním spjat odvod za každý započatý měsíc prodlení se zahájením realizace ve výši uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Zveřejněno 05.01.2021

Dotaz měsíce k šablonám (prosinec 2020)

Dotaz měsíce k šablonám (prosinec 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-prosinec-2020.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 18.12.2020

Pomůcka pro archivaci  II. a III. vlny šablon

Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pomucka-pro-archivaci-ii-a-iii-vlny-sablon.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 18. prosince ve výzvách II. a III. vlny šablon pomůcku pro archivaci. V dokumentu jsou uvedeny nejen základní informace k archivaci, které vycházejí z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, ale i praktický seznam dokumentů, které je třeba archivovat.

 

Zveřejněno 18.12.2020

Související dokumenty  k výzvě Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Související dokumenty k výzvě Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/souvisejici-dokumenty-k-vyzve-zvysovani-kvality-internich-grantovych-schemat-na-vs.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 18. 12. 2020 zveřejňuje doporučený vzor Závěrečné hodnoticí zprávy a anglickou verzi zprávy o činnosti a závěrečné zprávy o činnosti k výzvě 19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. ŘO OP VVV dále upozorňuje, že byla provedena formální úprava kalkulačky jednotek (oprava dílčího chybného zobrazování buněk, vylepšení grafického rozhraní úvodního listu, korektury). Úpravou nedochází ke změnám funkcionalit kalkulačky jednotek. Výše uvedené dokumenty naleznete ZDE.

Zveřejněno 18.12.2020

...