Aktuality

Brožura OP VVV v číslech

Brožura OP VVV v číslech

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/brozura-op-vvv-v-cislech.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. prosince 2020 brožuru OP VVV v číslech. V této publickaci Vám představíme zajímavosti z řízení a z implementace OP VVV. Jeho NEJ.

Zveřejněno 01.12.2020

Nové seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_80 a 02_20_81 Šablony III

Nové seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_80 a 02_20_81 Šablony III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/nove-seznamy-deti-a-zaku-pro-vyzvy-c-02-20-80-a-02-20-81-sablony-iii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. prosince 2020 nové seznamy s počty dětí/žáků pro výzvy č. 02_20_80 a 02_20_81 Šablony III.

Zveřejněno 01.12.2020

VÝZVA Č. 02_17_043 Teaming II

VÝZVA Č. 02_17_043 Teaming II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-02-17-043-teaming-ii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 30. listopadu 2020 MD č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Teaming II, verzi 1.  Metodický dopis je účinný od 7. 8. 2020 a jeho znění naleznete ZDE.

 

Zveřejněno 30.11.2020

Sdělení k realizaci šablon a postupný návrat žáků do škol/školských zařízení

Sdělení k realizaci šablon a postupný návrat žáků do škol/školských zařízení

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon-a-postupny-navrat-zaku-do-skol-skolskych-zarizeni.htm

Na základě dotazů k realizaci šablon po zavedení prezenční výuky pro některé třídy (např. 1. a 2. ročníky ZŠ) Řídicí orgán OP VVV tímto informuje, jak přistupovat ke Sdělení k realizaci šablon.

Zveřejněno 24.11.2020

Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekty-op-vvv-simulacni-centrum-pro-mediky-vyzkum-nanotechnologii-nebo-vybaveni-pro-tvurci-centrum.htm

Představujeme Vám články, které vyšly na webovém portálu Deník.cz v měsíci říjnu. Všechny níže zmíněné projekty jsou spolufinancované z OP VVVV.

Zveřejněno 23.11.2020

DISTAČNÍ VÝUKA JAKO PŘÍLEŽITOST

DISTAČNÍ VÝUKA JAKO PŘÍLEŽITOST

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/distacni-vyuka-jako-prilezitost.htm

MŠMT Vás zve na konferenci Distanční výuka jako příležitost, která se uskuteční online dne 19. 11. 2020 od 9:30 do 11:30.

Zveřejněno 12.11.2020

Výzva 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací – Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část v anglickém jazyce

Výzva 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací – Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část v anglickém jazyce

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-02-18-053-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-v-anglickem-jazyce.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil vybrané části Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v anglickém jazyce. Informace jsou relevantní pro zahraniční hostitelské výzkumné organizace a zahraniční výzkumné pracovníky. Celé znění dokumentu naleznete ZDE.

Zveřejněno 11.11.2020

Kniha docházky klubu ZKNV ke Zprávám o realizaci projektů výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Kniha docházky klubu ZKNV ke Zprávám o realizaci projektů výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/kniha-dochazky-klubu-zknv-ke-zpravam-o-realizaci-projektu-vyzvy-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje vzor přílohy Kniha docházky klubu ZKNV ke Zprávám o realizaci projektů výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV. Příloha je určena pouze pro příjemce, kteří realizují/budou realizovat jednotky aktivity č. 10 Klub v neformálním vzdělávání v souladu s podmínkami upravenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, zveřejněnými dne 4. 11. 2020 a účinnými ode dne 5. 11. 2020.

Zveřejněno 09.11.2020

Výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

Výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-verze-2.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, verzi 2. Pravidla jsou účinná od 5. listopadu 2020 a jejich znění naleznete ZDE.

Zveřejněno 04.11.2020

Dotaz měsíce k šablonám (říjen 2020)

Dotaz měsíce k šablonám (říjen 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-rijen-2020.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 30.10.2020

...