ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Aktuality

Unikátní publikace 3D STAR: 3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Unikátní publikace 3D STAR: 3D tisk ve stavebnictví a architektuře

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/unikatni-publikace-3d-star-3d-tisk-ve-stavebnictvi-a-architekture.htm

Skloubení vize robotiky, 3D tisku, automatizace a architektury přináší unikátní projekt 3D tisk ve stavebnictví a architektuře, ve zkratce 3D STAR.  Odborníci z Technické univerzity v Liberci (TUL) v něm za využití komponent společnosti B&R úspěšně zakončili předaplikovaný výzkum, který byl podpořen z OP VVV.

Zveřejněno 13.12.2023

Dopad změn Zákoníku práce do způsobilosti výdajů OP VVV

Dopad změn Zákoníku práce do způsobilosti výdajů OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dopad-zmen-zakoniku-prace-do-zpusobilosti-vydaju-op-vvv.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce, že v souvislosti se změnou § 138 Zákoníku práce jsou od 1. 10. 2023 pro zaměstnance pracující na základě Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti způsobilým přímým výdajem také kompenzace za výkon práce ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu vyplacené v souladu s § 115 až 118 Zákoníku práce.

Zveřejněno 13.11.2023

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2023

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2023

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pokyny-pro-prijemce-zjednodusenych-projektu-sablon-k-provedeni-financniho-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem-za-rok-2023.htm

Po ukončení financování projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Zveřejněno 09.11.2023

Aktualizace pomocné tabulky pro výpočet nároku na dovolenou od 1. 1. 2021

Aktualizace pomocné tabulky pro výpočet nároku na dovolenou od 1. 1. 2021

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-pomocne-tabulky-pro-vypocet-naroku-na-dovolenou-od-1-1-2021.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění aktualizované pomocné tabulky pro výpočet nároku na dovolenou od 1. 1. 2021. Důvodem aktualizace tabulky pro výpočet nároku na dovolenou je úprava postupu výpočtu.

Zveřejněno 20.10.2023

Zásady pro tvorbu Strategického rámce MAP do roku 2025

Zásady pro tvorbu Strategického rámce MAP do roku 2025

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zasady-pro-tvorbu-strategickeho-ramce-map-do-roku-2025.htm

Vzhledem k blížícímu se konci fyzické realizace projektů MAP III ŘO OP VVV zveřejňuje a připomíná zásady pro tvorbu Strategického rámce MAP do roku 2025 a akčních plánů na roky 2023, 2024 a 2025.

Zveřejněno 19.10.2023

Projekt ANTeTUL mezi hvězdnými finalisty v Bruselu!

Projekt ANTeTUL mezi hvězdnými finalisty v Bruselu!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-antetul-mezi-hvezdnymi-finalisty-v-bruselu.htm

Jak jsme vás již dříve informovali, projekt ANTeTUL Liberecké univerzity, podpořený z OP VVV, je jedním z 30 finalistů prestižní evropské soutěže REGIOSTARS 2023. 

Zveřejněno 18.10.2023

Metodický výklad ke způsobilosti výdajů v IKAP II – nakládání s dlouhodobým majetkem

Metodický výklad ke způsobilosti výdajů v IKAP II – nakládání s dlouhodobým majetkem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-vyklad-ke-zpusobilosti-vydaju-v-ikap-ii-nakladani-s-dlouhodobym-majetkem.htm

Řídicí orgán OP VVV vydává Metodický výklad k podmínce způsobilosti výdajů v projektech, pro něž jsou závazná Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Implementace krajských akčních plánů II (078), verze 2, ve znění Metodického dopisu č. 1 k těmto pravidlům (dále jen „SPpŽP“). 

 

Zveřejněno 11.10.2023

Hlasujte pro projekt ANTeTUL v soutěži REGIOSTARS 2023!

Hlasujte pro projekt ANTeTUL v soutěži REGIOSTARS 2023!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/hlasujte-pro-projekt-antetul-v-soutezi-regiostars-2023.htm

Projekt ANTeTUL - Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení realizovaný Technickou univerzitou Liberec za finanční podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je jedním z finalistů prestižní soutěže REGIOSTARS 2023.

Zveřejněno 14.09.2023

REGIOSTARS 2023 zná své finalisty!

REGIOSTARS 2023 zná své finalisty!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/regiostars-2023-zna-sve-finalisty.htm

Prestižní soutěž, která probíhá 16. rokem, zná své finalisty, kteří se utkají o vítězství. Evropská komise vybrala z rekordních 228 přihlášených projektů celkem 30 finalistů, mezi nimiž jsou také 4 zástupci z České republiky! 

Zveřejněno 03.08.2023

...