Aktuality

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/olomoucky-kraj-diky-projektu-ikap-podporuje-skoly-na-jejich-ceste-k-digitalizaci.htm

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 22.05.2020

Dotaz měsíce k šablonám (květen 2020)

Dotaz měsíce k šablonám (květen 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-kveten-2020.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 20.05.2020

Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-opravne-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-podpora-deti-a-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 5. 2020.

Zveřejněno 20.05.2020

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodlouzeni-projektu-v-ii-vlne-sablon-z-duvodu-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni.htm

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách 02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66.

Zveřejněno 19.05.2020

Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II

Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/konkretni-priklady-aktivit-a-podaktivit-projektu-ikap-ii.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 18. května 2020 dokument Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II. Materiál je metodickou podporou navazující na výzvu č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II.

Zveřejněno 18.05.2020

Změna výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I - prodloužení maximální délky trvání projektu ze 48 na 54 měsíců

Změna výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I - prodloužení maximální délky trvání projektu ze 48 na 54 měsíců

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu-ze-48-na-54-mesicu.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce z výzvy č. 02_16_010  Budování kapacit pro rozvoj škol I o zveřejnění změny výzvy, která spočívá v prodloužení maximální délky trvání projektů z 48 na 54 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Zveřejněno 18.05.2020

Změna výzvy č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I - prodloužení maximální délky trvání projektu ze 36 na 42 měsíců

Změna výzvy č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I - prodloužení maximální délky trvání projektu ze 36 na 42 měsíců

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-16-036-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-i-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu-ze-36-na-42-mesicu.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce z výzvy č. 02_16_036  Implementace strategie digitálního vzdělávání I o zveřejnění změny výzvy, která spočívá v prodloužení maximální délky trvání projektů z 36 na 42 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Zveřejněno 18.05.2020

Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/strategicky-projekt-univerzity-tomase-bati-ve-zline.htm

Praha, 14. května 2020 – Tentokrát bychom Vám rádi představili Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Tento projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na univerzitě. Zároveň se soustředí na zlepšení procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ESF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 14.05.2020

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/centrum-recetox-ziskalo-financni-podporu-na-vyzkum-toxickych-latek-nejen-z-op-vvv.htm

Centrum RECETOX se v prostorách a s vybavením pořízeným i díky financím z předchozího programového období (OP VaVpI) dlouhodobě věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Díky mimořádnému úspěchu hned ve třech výzvách grantového programu Horizon 2020 (Teaming, Twinning, ERA Chair) bude dál posilovat mezioborovou spolupráci napříč univerzitou a s předními evropskými výzkumnými institucemi, jako je University College London a ETH Zurich nebo síť evropských biobank BBMRI. Na projekt CETOCOEN Excellence, půjde téměř miliarda korun z evropských a národních zdrojů, a významný podíl bude mít i OP VVV.

Zveřejněno 13.05.2020

Nový vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro výzvu Šablony III

Nový vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro výzvu Šablony III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/novy-vzor-pravniho-aktu-o-poskytnuti-prevodu-podpory-pro-vyzvu-sablony-iii.htm

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje žadatele výzev Šablony III č. 02_20_080 a č. 02_20_081, že byl zveřejněn nový vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Nový vzor nepředstavuje zhoršení postavení žadatelů daných výzev oproti Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3, účinným od 28. 2. 2018. Pozornost doporučujeme věnovat zejména nastavení snížených odvodů při nenaplnění indikátoru 6 00 00 (milníku).

Zveřejněno 12.05.2020

...