Aktuality

K.O.Z.A.

K.O.Z.A.

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/k-o-z-a.htm

Praha, 3.června 2020 – K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace, to je název projektu Člověka v tísni, který je zacílen na podporu sociálně znevýhodněných dětí. Představí nám ho projektová manažerka Zuzana Ramajzlová.

Zveřejněno 03.06.2020

Tahák ke kvalifikačním požadavkům v výzvě Šablony III

Tahák ke kvalifikačním požadavkům v výzvě Šablony III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/tahak-ke-kvalifikacnim-pozadavkum-ve-vyzve-sablony-iii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony III „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách. Obsah dokumentu je totožný s „tahákem“ ve výzvě Šablony II, protože kvalifikační požadavky zůstávají v šablonách stejné. Cílem tohoto „taháku“ je zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách. Tento „tahák“ je pracovní pomůckou a nenahrazuje znění kvalifikačních požadavků v šablonách.

Zveřejněno 29.05.2020

Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu

Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-vyklad-dokladani-aktualizovanych-priloh-zadosti-o-podporu-v-dobe-realizace-projektu-2.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje aktualizovanou verzi metodického výkladu „Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu“. Tento metodický výklad obsahuje výčet všech povinných či povinně volitelných příloh žádosti o podporu požadovaných ze strany ŘO OP VVV společně se žádostí o podporu a upřesňuje způsob jejich dokládání/změn v době realizace projektu.

Zveřejněno 27.05.2020

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/oprava-zapisu-z-jednani-hodnotici-komise-op-vvv-vyzvy-c-02-19-077-podpora-deti-a-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-3.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se konalo dne 28. 1. 2020. U projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723 došlo k opravě administrativní chyby v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.

Zveřejněno 27.05.2020

Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon

Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vratky-nevyuzitych-financnich-prostredku-u-tzv-sablon.htm

Řídicí orgán OP VVV důrazně upozorňuje na dodržování postupu provádění vratek nevyužitých finančních prostředků u zjednodušených projektů, tzv. šablon.

Zveřejněno 27.05.2020

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/olomoucky-kraj-diky-projektu-ikap-podporuje-skoly-na-jejich-ceste-k-digitalizaci.htm

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 22.05.2020

Dotaz měsíce k šablonám (květen 2020)

Dotaz měsíce k šablonám (květen 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-kveten-2020.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 20.05.2020

Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-opravne-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-podpora-deti-a-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 18. 5. 2020.

Zveřejněno 20.05.2020

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodlouzeni-projektu-v-ii-vlne-sablon-z-duvodu-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni.htm

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách 02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66.

Zveřejněno 19.05.2020

Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II

Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/konkretni-priklady-aktivit-a-podaktivit-projektu-ikap-ii.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 18. května 2020 dokument Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II. Materiál je metodickou podporou navazující na výzvu č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II.

Zveřejněno 18.05.2020

...