Aktuality

Aktualizace kalkulaček indikátorů pro zprávy o realizaci a pro změny aktivit ve výzvě Šablony III

Aktualizace kalkulaček indikátorů pro zprávy o realizaci a pro změny aktivit ve výzvě Šablony III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-kalkulacek-indikatoru-pro-zpravy-o-realizaci-a-pro-zmeny-aktivit-ve-vyzve-sablony-iii.htm

Řídicí orgán aktualizoval kalkulačku indikátorů pro zprávy o realizaci a kalkulačku indikátorů pro změny aktivit z důvodu načítání výstupového indikátoru 5 21 06 u aktivity Využití ICT ve vzdělávání. Žádáme školy o využívání aktualizovaných kalkulaček.

Zveřejněno 08.04.2021

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2020

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2020

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vysledku-setreni-ispv-pro-mzdovou-a-platovou-sferu-za-rok-2020.htm

ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Implementace krajských akčních plánů II a u výzvy Akční plánování v území byla zveřejněna aktuální verze přílohy Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku v roce 2020 zveřejněné na www.ispv.cz

Zveřejněno 08.04.2021

Dotaz měsíce k šablonám (duben 2021)

Dotaz měsíce k šablonám (duben 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-duben-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 08.04.2021

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1044677.htm

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský s Václavem Velčovským, náměstkem pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Zveřejněno 06.04.2021

DMS Výpočet poměrů zdrojů financování projektu verze 4

DMS Výpočet poměrů zdrojů financování projektu verze 4

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dms-vypocet-pomeru-zdroju-financovani-projektu-verze-4.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. 4. 2021 soubor DMS Výpočet poměrů zdrojů financování projektu verze 4. V této verzi došlo ke zpřesnění výpočtů na listu Test nedočerpání.

Zveřejněno 01.04.2021

PROJEKT OP VVV: IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale

PROJEKT OP VVV: IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-it4innovations-narodni-superpocitacove-centrum-cesta-k-exascale.htm

Praha, 30. března 2021 – V březnovém příspěvku zavítáme do Ostravy do IT4Innovations národního superpočítačového centra při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. O úspěšném projektu „IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale“, který je podpořen v rámci výzvy pro Výzkumné infrastruktury, pohovořil za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava Mgr. Branislav Jansík, PhD., řešitel projektu a ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.  

Zveřejněno 30.03.2021

Zveřejnění záznamu workshopu pro žadatele MAP III (výzva Akční plánování v území)

Zveřejnění záznamu workshopu pro žadatele MAP III (výzva Akční plánování v území)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zverejneni-zaznamu-workshopu-pro-zadatele-map-iii-vyzva-akcni-planovani-v-uzemi.htm

ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Akční plánování v území byla zveřejněna nahrávka workshopu pro žadatele MAP III, který se konal dne 23. března 2021 a byl zaměřen na nejčastější chyby v podávaných žádostech o podporu. Zveřejněna byla rovněž prezentace z workshopu.

Zveřejněno 26.03.2021

Řídicí orgán zveřejňuje aktualizovanou verzi návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Řídicí orgán zveřejňuje aktualizovanou verzi návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-zverejnuje-aktualizovanou-verzi-navrhu-programoveho-dokumentu-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizovaný návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavním cílem operačního programu pro období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. 

Zveřejněno 25.03.2021

Změna výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II a zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

Změna výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II a zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-19-078-implementace-krajskych-akcnich-planu-ii-a-zverejneni-metodickeho-dopisu-c-1-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-verze-2.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II o zveřejnění změny výzvy, která nově umožňuje souběh realizace aktivit 7b-7g s realizací projektů škol ve výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 / 02_18_066), přičemž výdaje na aktivity 7b-7g ve školách / školských zařízeních jsou způsobilé vždy až po ukončení realizace věcně totožné šablony v projektu výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. Změna je reakcí na pandemii COVID-19, kvůli které dochází k prodlužování projektů ve  výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 / 02_18_066) a toto prodlužování mělo doposud za následek nemožnost realizace jakékoliv aktivity 7b-7g  ve školách / školských zařízeních v projektech této výzvy. Společně se změnou výzvy je zveřejněn také Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, který upravuje způsob vykazování aktivit 7b-7g v ZoR/ŽoP při souběžné realizaci projektů škol ve výzvě Šablony pro ŠŠ a VOŠ II a dále zpřesňuje vykazování využití dlouhodobého majetku.

Zveřejněno 22.03.2021

Dotaz měsíce k šablonám (březen 2021)

Dotaz měsíce k šablonám (březen 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-brezen-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 17.03.2021

...