Aktuality

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dalsi-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-je-usti-nad-labem.htm

Praha, 26. července 2021 – Putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka se posouvá do svého již třetího cíle - Ústí nad Labem.

Zveřejněno 26.07.2021

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-vlna-sablon-z-op-vvv-ukoncena.htm

Praha, 22. července 2021 – V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ukončen příjem žádostí ve velmi úspěšné výzvě Šablony III. Ve třetí vlně šablon byly pro MŠ a ZŠ připraveny 3 miliardy Kč. Bylo podáno více než 7 400 žádostí, jejichž celková výše překročila alokaci výzvy o 57 mil. Kč.

Zveřejněno 22.07.2021

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-zadatele-o-projekt-teaming-for-excellence-v-programu-horizont-evropa.htm

Informace je určená budoucím žadatelům, kteří plánují podávat návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 5. 10. 2021.

Zveřejněno 21.07.2021

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2021)

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-cervenec-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 19.07.2021

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spickova-ceska-veda-a-kvalitni-vyzkum-slavi-uspech-na-mezinarodnim-poli-v-oblasti-vyzkumnych-infrastruktur.htm

Masarykova Univerzita v Brně využila bohaté zkušenosti z budování české národní výzkumné infrastruktury RECETOX RI, v rámci které je příjemcem OP VVV, ale také z realizace CETOCEON z OP VaVpI, ke koordinaci nového projektu panevropské infrastruktury podporující výzkum dopadů dlouhodobých expozic různým typům stresorů na zdraví populace a rolí, které tyto expozice hrají při rozvoji chronických onemocnění. Projekt s názvem EIRENE propojuje 50 výzkumných institucí ze 17 zemí světa.

Zveřejněno 13.07.2021

Změna výzvy 02_16_020 Individuální projekty systémové II -  Změna maximální délky realizace projektů

Změna výzvy 02_16_020 Individuální projekty systémové II - Změna maximální délky realizace projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-02-16-020-individualni-projekty-systemove-ii-zmena-maximalni-delky-realizace-projektu.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II o zveřejnění změny výzvy, která spočívá ve změně maximální délky realizace projektů z 60 měsíců na 69 měsíců. Důvodem změny je eliminace dopadů mimořádných opatření vydaných Vládou ČR a ostatními orgány státní správy v souvislosti s aktuálním šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19.

Zveřejněno 30.06.2021

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-unikatni-vyzkum-kosmickeho-zareni-a-jevu-v-atmosfere.htm

Praha, 29. června 2021 – Tento měsíc představujeme čtenářům projekt pod hlavičkou Ústavu jaderné fyziky AV ČR, který je zaměřen na výzkum v oblasti atmosférické fyziky. Studiu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře se věnuje multidisciplinární tým, jedná se o problematiku protínající oblasti meteorologie, fyziky atmosféry, fyziky ionizujícího záření, šíření elektromagnetického signálu atmosférou, kosmického počasí, studia bleskových výbojů a ionizace obecně. Více o tomto zajímavém projektu pohovoří Ing. Ondřej Ploc, Ph.D., zastupující ředitel projektu, a Ing. Josef Šalamon, manažer projektu.

Zveřejněno 29.06.2021

Druhou zastávkou putovní výstavy OP VVV jsou Pardubice

Druhou zastávkou putovní výstavy OP VVV jsou Pardubice

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/druhou-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-jsou-pardubice.htm

Praha, 28. června 2021 – Po premiérové prezentaci v Opavě se putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka přesouvá do východočeských Pardubic.

Zveřejněno 28.06.2021

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2021)

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-cerven-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 21.06.2021

...