ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Aktuality

Slavnostní otevření City Campus Ostravské univerzity

Slavnostní otevření City Campus Ostravské univerzity

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-city-campus-ostravske-univerzity.htm

V pondělí 13. 2. 2023 proběhlo v Ostravě slavnostní otevření kampusu, který má díky financování z OP VVV nové Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Klastr umění a designu.

Zveřejněno 14.02.2023

Seznam obvyklých cen vybavení, verze 7

Seznam obvyklých cen vybavení, verze 7

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/seznam-obvyklych-cen-vybaveni-verze-7.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. 2. 2023 verzi 7 Seznamu obvyklých cen vybavení. Účinnost dokumentu je stanovena od 13. 2. 2023. K aktualizaci dokumentu dochází jednou ročně. Příjemci se řídí vždy aktuální účinnou verzí dokumentu.

 

Zveřejněno 01.02.2023

Výzva č. 02_20_082 – Akční plánování v území

Výzva č. 02_20_082 – Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi-3.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. ledna 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Akční plánování v území, verze 2. MD č. 1 je účinný od 1.  2.  2023 a jeho znění naleznete ZDE

Zveřejněno 31.01.2023

Zveřejnění Metodického dopisu č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5

Zveřejnění Metodického dopisu č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zverejneni-metodickeho-dopisu-c-5-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, kterým se zvyšují limity způsobilých výdajů za ubytování a stravování účastníků projektů OP VVV.

Zveřejněno 31.01.2023

Zveřejnění Metodického dopisu č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4

Zveřejnění Metodického dopisu č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zverejneni-metodickeho-dopisu-c-8-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4, kterým se zvyšují limity způsobilých výdajů za ubytování a stravování účastníků projektů OP VVV.

Zveřejněno 31.01.2023

Zveřejnění Newsletteru č. 14

Zveřejnění Newsletteru č. 14

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zverejneni-newsletteru-c-14.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění Newsletteru č. 14, prostřednictvím kterého upozorňuje na změnu vzhledu přihlašovací stránky portálu ISKP14+, ke které dojde 18. 1. 2023.  

Zveřejněno 17.01.2023

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2022

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2022

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pokyny-pro-prijemce-zjednodusenych-projektu-sablon-k-provedeni-financniho-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem-za-rok-2022.htm

Po ukončení financování projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Zveřejněno 06.01.2023

Aktualizace výzvy Smart Akcelerátor II – posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů a související maximální délky trvání projektů

Aktualizace výzvy Smart Akcelerátor II – posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů a související maximální délky trvání projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-smart-akcelerator-ii-posun-nejzazsiho-data-pro-ukonceni-fyzicke-realizace-projektu-a-souvisejici-maximalni-delky-trvani-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 19. 12. 2022 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II. U výzvy dochází k posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů z 31.12.2022 na 31.03.2023 a k souvisejícímu posunu maximální délky trvání projektu z 52 měsíců na 55 měsíců.

Zveřejněno 19.12.2022

Aktualizace přílohy Zprávy o realizaci - Realizační tým

Aktualizace přílohy Zprávy o realizaci - Realizační tým

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-prilohy-zpravy-o-realizaci-realizacni-tym-3.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 8. 12. 2022 nový vzor přílohy Zprávy o realizaci - Realizační tým. 

Zveřejněno 08.12.2022

...