Aktuality

Upozornění na nejčastější chybu v žádostech o podporu Šablony III – pro podávané žádosti o podporu

Upozornění na nejčastější chybu v žádostech o podporu Šablony III – pro podávané žádosti o podporu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/upozorneni-na-nejcastejsi-chybu-v-zadostech-o-podporu-sablony-iii-pro-podavane-zadosti-o-podporu.htm

Mateřské a základní školy mohou podávat žádosti o podporu ve výzvě Šablony III do úterý 29. června 2021 do 14 hodin. ŘO OP VVV upozorňuje na nejčastěji se opakující chybu v podaných žádostech o podporu, kterou je uvedení nesprávného data předložení závěrečné zprávy o realizaci na záložce Finanční plán.

Zveřejněno 12.05.2021

Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení (jaro 2021)

Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení (jaro 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/realizace-sablon-pri-postupnem-otevirani-skol-a-skolskych-zarizeni-jaro-2021.htm

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení,  škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se už tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit.

Zveřejněno 11.05.2021

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/22-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 7. května 2021 – Ve čtvrtek 6. května se konalo již 22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili revizi programového dokumentu OP VVV a Výroční zprávu o implementaci OP VVV za rok 2020. Diskutovalo se nejen o současném programovém období, ale i o přípravě OP JAK a o dalších evropských zdrojích pro výzkum a vzdělávání.

Zveřejněno 07.05.2021

Videotutoriál ISKP14+

Videotutoriál ISKP14+

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/videotutorial-iskp14.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje videotutoriál věnovaný vyplnění formuláře Žádosti o změnu v aplikaci ISKP14+, doplněný o ukázky správného zpracování nejčastějších změn na projektu.

Zveřejněno 06.05.2021

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-c-1-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-pro-vyzvu-02-19-073-verze-2-ucinnost-od-3-5-2021.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce podpory ve výzvě 02_19_073 o zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu 02_19_073, verze 2 s účinností od 3. 5. 2021. Příjemci, kteří budou mít tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, budou moci za podmínek v něm uvedených využít distanční formu zahraniční aktivity.

Zveřejněno 03.05.2021

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-vste-reaguje-na-potreby-trendu-prumysl-4-0.htm

Praha, 21. dubna 2021 – Jako příklad úspěšného projektu jsme pro Vás tento měsíc vybrali projekt Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Kurzy pro společnost 4.0, reflektující potřeby současného trendu průmyslu 4.0. Projekt byl financován z OP VVV v rámci výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách. O průběhu realizace si pohovoříme s vedoucí projektu Bc. Lilianou Kopicovou.

Zveřejněno 21.04.2021

Jarní číslo newsletteru NoVVVinky

Jarní číslo newsletteru NoVVVinky

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/jarni-cislo-newsletteru-novvvinky.htm

Přinášíme Vám první letošní vydání NoVVVinek! Najdete v něm mimo jiné dva rozhovory – jeden s projektem inkluze v praxi, ve kterém uvádíme kromě rozhovoru s vlastním projektem, nazvaným Zážitkem k porozumění, také příklad fungující inkluze na dvou konkrétních školách a dětech, druhý zajímavý rozhovor s projektovou ředitelkou Simulačního centra vybudovaného v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+. V rámci sekce úspěšných projektů představíme dva realizované Vysokým učením technickým v Brně ve dvou různých prioritních osách. Nechybí ani aktuální informace k OP JAK, šablonám, výzvám, nejčastějším dotazům žadatelů či opatřením, která jsme přijali na základě problémů OP VVV projektů způsobených pandemickou situací. 

Zveřejněno 15.04.2021

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-schvalilo-programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-2021-2027-2.htm

Praha, 15. dubna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.

Zveřejněno 15.04.2021

Aktualizace kalkulaček indikátorů pro zprávy o realizaci a pro změny aktivit ve výzvě Šablony III

Aktualizace kalkulaček indikátorů pro zprávy o realizaci a pro změny aktivit ve výzvě Šablony III

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-kalkulacek-indikatoru-pro-zpravy-o-realizaci-a-pro-zmeny-aktivit-ve-vyzve-sablony-iii.htm

Řídicí orgán aktualizoval kalkulačku indikátorů pro zprávy o realizaci a kalkulačku indikátorů pro změny aktivit z důvodu načítání výstupového indikátoru 5 21 06 u aktivity Využití ICT ve vzdělávání. Žádáme školy o využívání aktualizovaných kalkulaček.

Zveřejněno 08.04.2021

...