Aktuality

Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/putovni-vystava-op-vvv-predstavi-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska.htm

Praha, 1. června 2021 – V pondělí 31. května byla v Opavě zahájena putovní výstava venkovních expozic obsahující fotografie a informace o vybraných projektech, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Zveřejněno 01.06.2021

Aktualizace vzoru přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury

Aktualizace vzoru přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vzoru-prilohy-zadosti-o-podporu-prokazani-vlastnicke-struktury.htm

Řídicí orgán informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Prokázání vlastnické struktury“, a to v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „AML zákon“), a s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Zveřejněno 31.05.2021

VÝZVA Č. 02_20_082 APU

VÝZVA Č. 02_20_082 APU

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-02-20-082-apu.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. května 2021 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy APU, verzi 2. 

Zveřejněno 31.05.2021

Druhý dotaz měsíce k šablonám (květen 2021)

Druhý dotaz měsíce k šablonám (květen 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/druhy-dotaz-mesice-k-sablonam-kveten-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 28.05.2021

Realizace šablon po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných opatření

Realizace šablon po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných opatření

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/realizace-sablon-po-otevreni-skol-a-skolskych-zarizeni-a-po-skonceni-platnosti-mimoradnych-opatreni.htm

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se tak již nebude vztahovat žádné Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost realizace šablon distanční formou. Ale i po skončení mimořádných opatření lze některé aktivity šablon nadále vykonávat distanční formou.

Zveřejněno 24.05.2021

Dotaz měsíce k šablonám (květen 2021)

Dotaz měsíce k šablonám (květen 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-kveten-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 19.05.2021

Časté chyby ve zprávách o realizaci a zjištění při kontrolách na místě – II. vlna šablon

Časté chyby ve zprávách o realizaci a zjištění při kontrolách na místě – II. vlna šablon

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/caste-chyby-ve-zpravach-o-realizaci-a-zjisteni-pri-kontrolach-na-miste-ii-vlna-sablon.htm

V průběhu měsíců února a března 2021 analyzoval ŘO OP VVV nedostatky zjištěné při kontrolách zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_18_063 a 18_02_064 Šablony pro MŠ a ZŠ II a při kontrolách na místě všech výzev II. vlny šablon. Do analýzy bylo zahrnuto více než 900 projektů. 

 

Zveřejněno 18.05.2021

...