Aktuality

23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/23-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 7. prosince 2021 – Ve čtvrtek 2. prosince proběhlo již 23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili předložený Roční komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2022 a Strategický realizační plán na rok 2022. Byl představen přehled opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na realizaci projektů a proběhla diskuze k přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský 2021–2027 (OP JAK).

Zveřejněno 07.12.2021

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi-3.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita B, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 23. 11. 2021. 

Zveřejněno 06.12.2021

Aktualizace výzvy 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II - změna maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu, vydání Metodického dopisu č. 1 k PpŽP – specifická část, verze 2 k realizaci zahraničních mobilit a s tím souvisejících změn

Aktualizace výzvy 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II - změna maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu, vydání Metodického dopisu č. 1 k PpŽP – specifická část, verze 2 k realizaci zahraničních mobilit a s tím souvisejících změn

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-02-19-068-pregradualni-vzdelavani-ii-zmena-maximalni-delky-trvani-projektu-a-nejzazsiho-data-pro-ukonceni-fyzicke-realizace-projektu-vydani-metodickeho-dopisu-c-1-k-ppzp-specificka-c.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 3. 12. 2021 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II. U výzvy dochází k posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023 a posunu maximální délky trvání projektu z 36 měsíců na 42 měsíců. Současně je zveřejněn Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2. Metodický dopis umožní realizovat aktivity A-VII a B-IX (Zahraniční mobility) i distanční formou. V takovém případě je pak umožněn přesun finančních prostředků z kapitoly Jednotkové náklady do Přímých nákladů - Osobních nákladů a Ostatních přímých nákladů. Ke změnám dochází především kvůli komplikacím spojeným s dopadem pandemie COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu, které ztížily realizaci zahraničních mobilit.

Zveřejněno 03.12.2021

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/oprava-zapisu-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021. U projektů s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022909 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022910 došlo k opravě administrativní chyby v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.

Zveřejněno 02.12.2021

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita C, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 23. 11. 2021. 

Zveřejněno 30.11.2021

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2021

Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2021

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pokyny-pro-prijemce-zjednodusenych-projektu-sablon-k-provedeni-financniho-vyporadani-vztahu-se-statnim-rozpoctem-za-rok-2020-2.htm

Po ukončení financování projektu je příjemce povinen provést finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Zveřejněno 25.11.2021

Dotaz měsíce (listopad 2021)

Dotaz měsíce (listopad 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-listopad-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 23.11.2021

PROJEKT OP VVV: Jedeme dál! říká svým projektem v šablonách INFIS Plzeň!

PROJEKT OP VVV: Jedeme dál! říká svým projektem v šablonách INFIS Plzeň!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-jedeme-dal-rika-svym-projektem-v-sablonach-infis-plzen.htm

Praha, 22. listopadu 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Jedeme dál! Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni. Jedná se o druhý projekt, který tato škola podala v rámci výzev šablon pro SŠ a VOŠ a realizuje v něm aktivity podporující mimo jiné například speciálního pedagoga, kariérového poradce nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. O projektu i jeho návaznosti na projekt předchozí jsme si povídali s Lenkou Holubovou, manažerkou projektu.

Zveřejněno 22.11.2021

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021. 

Zveřejněno 15.11.2021

Videotutoriály ISKP14+

Videotutoriály ISKP14+

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/videotutorial-iskp14-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje další dva videotutoriály. První se věnuje vyplnění formuláře Žádosti o platbu a druhý se věnuje Evidenci auditů a externích kontrol.

Zveřejněno 12.11.2021

...