ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zveřejnění aktualizovaného Metodického výkladu k nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Metodický výklad k nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP VVV, do kterého byla v části 1. mezi možnosti výpůjček doplněna i možnost výpůjčky podpořeného majetku k využívání studentskými spolky nerealizujícími žádnou hospodářskou činnost a v části 2. byla přeformulována podmínka již odepsaného majetku, a to na základě dotazů od příjemců, kteří v souladu s účetními předpisy neodepisují majetek pořízený z dotace. Dodržení podmínek plynoucích z pravidel veřejné podpory platí po celou dobu životnosti podpořeného majetku, která je určena dobou účetních odpisů, přestože subjekt majetek pořízený z dotace reálně neodepisuje (v těchto případech se stanoví hypotetická odpisová doba). Vzory formulářů Žádosti o schválení pronájmu majetku pořízeného z OP VVV a Přehledu pronájmů zůstávají beze změny.