Prohlášení o přístupnosti

Základní informace

Webová prezentace OP VVV je vytvořena tak, aby splnila pravidla tvorby přístupného webu a vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti v obsahovém textu jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v obsahovém textu vyznačeny podtržením.

Pro tisk je použít běžný způsob tisku z prohlížeče.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než hypertextové (HTML) podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - volně ke stažení například prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - volně ke stažení například prohlížeče firmy Microsoft (Office Viewer).
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - komprimované (zabalené) dokumenty z důvodů velikosti. Na internetu je k dispozici volně ke stažení řada programů, které dokážou tento formát dekomprimovat (rozbalit).