ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 31. 1. 2019 aktualizaci výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II, přílohy č. 1 – Indikátory a Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Aktualizací došlo ke změně výzvy, a to u přípustného místa realizace u aktivity č. 4 – Posílení internacionalizace, kdy je nově rozšířena možnost realizace i na území mimo EU. Ke stejné změně došlo i ve specifické části pravidel pro žadatele a příjemce.

Dále dochází ke zpřesnění (ve specifických pravidlech) u indikátorů 5 30 01 (Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ), kde může být doložena i kopie rozhodnutí o rozšíření akreditace, a u indikátoru 5 29 02 (Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce), kde budou vykazovány pouze takové studijní programy, ve kterých jsou předměty vyučované v cizím jazyce nabízeny jako povinné či povinně volitelné. V příloze č. 1 – Indikátory dochází u indikátoru 5 29 02 (Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce) ke stejné úpravě textace jako ve specifických pravidlech a k formální úpravě u indikátoru 5 31 05 (Počet nových studijních programů celkem), kdy dochází k vyškrtnutí nadbytečného indikátoru 5 29 01 ze sloupce Specifikace k výzvě.

Všechny nové dokumenty jsou k dispozici na stránce výzvy ZDE.