ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace vzorů statutů a jednacích řádů hodnoticí a výběrové komise

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. 10. 2019 aktualizované vzory statutů a jednacích řádů hodnoticí a výběrové komise. Ve statutu hodnoticí komise byla doplněna pravomoc navýšení alokace výzvy a vytvoření zásobníku náhradních projektů v bodě 1.3 a 1.4. V jednacím řádu hodnoticí komise byl v bodě 2.2 upraven postup pro svolání jednání v případě průběžných výzev. V jednacím řádu výběrové komise byla v článku 6 upřesněna pravomoc pro nedoporučení projektu v případě nesplnění podmínek výzvy. Dále byly v dokumentech provedeny formální úpravy a drobná formulační upřesnění.

Vzory jsou k dispozici ZDE.