ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizované seznamy dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_080 a 02_20_O81 Šablony III

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. března 2021 aktualizované seznamy s počty dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III obsahující data k 30. září 2020. 

Seznamy nahrazují původní verzi zveřejněnou 7. 12. 2020 a jsou platné do termínu ukončení předkládání žádostí o podporu. Úprava se týká základních škol, které zřizují přípravné třídy. Do celkového počtu žáků těchto škol jsou v souladu s výzvou započítáni také žáci přípravných tříd. Ze strany žadatelů/příjemců není v tuto chvíli vyžadována žádná akce. Řídicí orgán OP VVV bude kontaktovat školy, které jsou změnou ovlivněny, s informací o dalším postupu.