ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizované soubory Strategický rámec MAP - investiční priority pro období 2021-27

ŘO OP VVV informuje, že na základě hromadné on line konzultace s příjemci MAP konané dne 23. 8. 2021 byly mezi dokumenty výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území vloženy aktualizované soubory Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-27 (doplněn list „Pokyny, info“ o nepřekročitelnost částky, způsob zaškrtávání typu projektu a způsob zařazení ZUŠ do jednotlivých tabulek) a Doplňující informace k vyplnění tabulek investičních priorit SR MAP 2021-2 (doplnění informací do obrázku č. 4).  Ve struktuře tabulek pro zaznamenávání investičních záměrů nedošlo k žádným úpravám.