ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizované verze vzorů tabulek investičních priorit pro období 2021 – 2027 výzvy Akční plánování v území

ŘO OP VVV informuje, že mezi dokumenty výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území byly vloženy aktualizované verze vzorů tabulek investičních priorit pro období 2021 – 2027. Ve struktuře tabulek nedošlo k žádné změně, pouze byl doplněn list „Pokyny, info“ o přehled typů regionů s uvedením míry jejich spolufinancování z EFRR a dále pro názornost vloženy vzorce, dle nichž je možné podíl EFRR vypočítat. Současně byl mezi dokumenty výzvy vložen i soubor Doplňující informace k vyplnění tabulek investičních priorit SR MAP 2021-27, v němž najdou příjemci MAP další informace zohledňující jejich nejčastější dotazy. Pro příjemce MAP bude dne 23. srpna 2021 organizována on line hromadná konzultace zaměřená na práci s uvedenými tabulkami a to za účasti zástupců Řídicího orgánu OP VVV i IROP. Více informací a přihlášení k účasti je možné ZDE.