ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzev Šablony pro SŠ a VOŠ II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. listopadu 2018 avízo výzev č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II včetně všech příloh v prioritní ose 3 OP VVV. Současně jsou pro informaci zveřejněny pracovní verze dotazníků pro domovy mládeže a internáty. Informace o průběhu dotazníkového šetření jsou uvedeny v Příloze č. 3. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy včetně kompletní dokumentace a s doplněnými částkami za jednotlivé šablony bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 12. prosince 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je dne 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.

Avízo výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR naleznete ZDE.

Avízo výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR naleznete ZDE.