ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 3. 7. 2019 avízo výzvy č. 02_16_024  Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 7. 2019, 10h. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ (příloha výzvy č.3 není zveřejňována společně s avízem výzvy, bude zveřejněna z důvodu aktuálnosti až s vyhlášením výzvy). Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 7. 2020, 14 hod.

Avízo výzvy č. 02_16_024 je k dispozici ZDE.