ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 10. 10. 2019 avízo výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 24. 10. 2019, a to za předpokladu, že dojde k finálnímu schválení jednotkových nákladů Evropskou komisí. Na základě požadavků zástupců Evropské komise může dojít k dílčím úpravám zveřejněných materiálů. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 4. 2020, 14 hod.

Avízo výzvy č. 02_18_053 je k dispozici ZDE.