ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 4. února 2019 avízo výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání včetně všech příloh v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 15. února 2019.

Avízo výzvy č. 02_18_071 najdete ZDE.