ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 13. března 2019  avízo výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Předpokládá se, že závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 27. března 2019. Vzory příloh žádosti o podporu budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30.srpna 2019 ve 14:00:00 hodin.

Avízo výzvy č. 02_19_076 najdete ZDE.