ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 19. srpna 2019  avízo výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Předpokládá se, že závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 30. srpna 2019. Vzory příloh žádosti o podporu budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 27. listopadu  2019 ve 14:00:00 hodin.

Avízo vývzvy č. 02_19_077 najdete ZDE.