ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 17. října 2019  avízo výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II (IKAP II). Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Předpokládá se, že závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 31. října 2019. Vzory příloh žádosti o podporu budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. května 2021 ve 14:00:00 hodin.

Avízo výzvy č. 02_19_078 je k dispozici ZDE.