ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 23. září 2020 avízo výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Předpokládá se, že závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 30. září 2020. Vzory příloh žádosti o podporu budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace, nejpozději do 31.3.2022 do 14:00:00 hodin.

Avízo výzvy č. 02_20_082 je k dispozici ZDE.