ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

České školství v mapách

Česká školní inspekce zveřejňuje elektronickou publikaci a mapu, která se zabývá nejdůležitějšími charakteristikami české vzdělávací soustavy na úrovni okresů v kontextu dat České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a dalších veřejných institucí.

Z velké části jde buď o dosud nezveřejněná data, nebo o datové sady, které nebyly dosud vizualizovány pomocí kartogramů. Čtenář a uživatel zde najde nejen velké množství jevů zobrazených v mapách, kdy intenzita jevu je zobrazena za okres, ale také celou řadu doprovodných analýz, které se rozdílné hodnoty napříč okresy pokouší vysvětlit. Data a jejich vizualizace na této platformě budou průběžně doplňovány o další relevantní a důležité ukazatele. Soubor těchto výstupů vznikl za podpory z OP VVV.

Celý článek včetně elektronické publikace, videa se stručným vysvětlením a odkazem na interaktivní mapu naleznete ZDE.