ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (březen 2021)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za březen 2021 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Po absolvování webináře DVPP jsme od pořádající agentury e-mailem obdrželi elektronickou verzi osvědčení DVPP obsahující elektronický podpis. Je tento výstup uznatelný nebo je nutné si vyžádat papírovou formu osvědčení?

Odpověď:

Elektronická forma osvědčení DVPP s kvalifikovaným elektronickým podpisem je originálem osvědčení stejně jako listinná forma, a proto dostačujícím výstupem nejen do zprávy o realizaci, ale i pro kontrolu na místě.

Pokud škola do zprávy o realizaci doloží elektronický originál osvědčení s kvalifikovaným podpisem (ne scan vytištěné verze osvědčení), potom je navíc dle pravidel OP VVV uchovaný (archivovaný) originál dokumentu v IS KP14+ a osvědčení nemusí být archivováno na jiném místě. Škola si může nad rámec povinností založit do listinného archivačního spisu prostou kopii osvědčení s poznámkou, že originál je uchován v IS KP14+ ve zprávě o realizaci.

Pokud škola, resp. účastník kurzu DVPP obdrží od jeho poskytovatele listinný originál, potom naskenováním listinného osvědčení dokládá do zprávy o realizaci jeho prostou kopii. Pro archivaci si škola musí zajistit úředně ověřenou kopii osvědčení DVPP (notářsky nebo prostřednictvím pobočky Czech POINT), kdy listinný originál je vlastnictvím pedagoga.

Obdobným způsobem škola uchovává např. i právní akt, jehož originál je v IS KP14+ uložen v elektronické podobě s kvalifikovaným podpisem. Jeho vytištěným do listinného archivačního spisu vzniká pouze prostá kopie.