ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (březen a duben 2020)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázky za březen a duben 2020 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Pokud se nám u šablon Využití ICT ve vzdělávání nepodaří zajistit náhradní výuku tak, jak je popsáno ve Sdělení řídícího orgánu OP VVV (zapůjčením zařízení dětem / žákům), bude možné po otevření škol realizovat „fyzicky“ výuku vícekrát týdně?

Odpověď: Po otevření škol je možné všechny „zmeškané“ hodiny nahradit, aktivita tak bude prodloužena a naplněna. „Zameškané“ vyučovací hodiny lze nahrazovat tak, že v jednom týdnu proběhnou max. dvě vyučovací hodiny s ICT (v jedné šabloně). Šablona uvádí: „Pokud v jednom týdnu není možné aktivitu realizovat, je možné ji v jiném týdnu nahradit a realizovat v tomto týdnu 2 hodiny.“

Reporty personálních pozic budou za dobu mimořádných opatření obsahovat různé typy činností, které jsou důležité pro fungování školy. Jsou někde tyto činnosti specifikovány?

Odpověď: Personální pozice mohou vykonávat činnosti související s překlenutím současného krizového stavu, ale musí se jednat o vztah ke škole (ke vzdělávacímu procesu), např. roznášení úkolů žákům, příprava videomateriálů atd. Například u chůvy platí, že může i nadále vykonávat činnosti bez dětí (dezinfekce v MŠ, příprava materiálů, knih, hraček) a další činnosti související s překlenutím současného období v mateřské škole. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce z domova, popř. typy činností.