ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za červen 2019 pro výzvu 63/64 a 65/66:

V projektu Šablony II nám byl právě vydán právní akt. Do žádosti jsme uvedli, že naplníme indikátor 6 00 00. Budeme se muset znova registrovat do systému IS ESF 2014+, když už jsme jako příjemce v systému pracovali v souvislosti s projektem Šablony I?

Odpověď: Pokud již má osoba v IS ESF 2014+ aktivní uživatelský účet a přidělenou roli hlavní zástupce příjemce/zástupce příjemce, pak při převzetí dalšího projektu, pro který je tato osoba v MS2014+ evidována, do IS ESF 2014+ opětovnou aktivaci již neprovádí. IS ESF 2014+ tuto osobu připojí k nově převzatému projektu, o čemž je osoba informována e-mailem. Každý uživatel se tedy registruje do systému IS ESF 2014+ vždy pouze jednou, a to bez ohledu na operační program nebo počet přiřazených projektů.

V případě, že daná osoba nemá zřízen aktivní přístup v IS ESF 2014+, provede IS ESF 2014+ automaticky registraci nového uživatelského účtu a odešle do datové schránky subjektu příjemce zprávu s odkazem a dočasným 16-místným aktivačním kódem pro aktivaci uživatelského účtu. Zároveň bude odeslán
e-mail s vygenerovaným dočasným ověřovacím 8-místným kódem. Platnost těchto kódů je 20 dní, po jejich vypršení je nutné požádat o prodloužení platnosti a to výhradně formou interní depeši na technickou podporu.

Veškeré informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce IS ESF 2014+, verze 1.3, od str. 8, dostupné na odkazu: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1018226.htm?a=1.