ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2020)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázky za červen 2020:

Jak zjistíme jméno projektového manažera, který administruje náš projekt a se kterým bychom mohli konzultovat dotazy?

Odpověď: V IS KP14+ v levé nabídce je zařazena záložka s názvem „Manažeři projektu ŘO/ZS“. Po rozkliknutí je možné zjistit jméno administrátora projektu, kterého poté zadáte jako adresáta interní depeše.

Byli jsme vyzváni k doplnění data výstupu z projektu u podpořených osob v systému IS ESF 2014+ a vykázání do závěrečné zprávy o realizaci, ovšem bez uvedení konkrétních osob, u kterých je požadována editace. V projektu bylo podpořeno více jak padesát osob. Jak jednoduše zjistit, u které osoby jsou data doplněna a u které ne?

Odpověď: V IS ESF 2014+ v detailu projektu na záložce Podpořené osoby je možnost rozšířit viditelné sloupce s údaji, které jsou důležité pro vykázání všech dílčích indikátorů do závěrečné zprávy o realizaci. Sloupce můžete přidávat po stisknutí tlačítka Možnosti (ozubené kolečko zcela vpravo), Vybrat sloupce (zde je možné zatrhnout viditelnost sloupců, například: Datum výstupu z projektu, Postavení na trhu práce, Nejvyšší dosažené vzdělání) a poté uložit stisknutím OK. Nyní se budou zobrazovat u podpořených osob požadované údaje, které pak můžete v detailu podpořené osoby editovat. Nezapomeňte po provedených změnách u podpořených osob vždy schválit seznam podpořených osob a poté načíst data z IS ESF 2014+ do IS KP14+ v rozpracované ZoR/ZZoR. Teprve pak se celý proces vykázání všech 6-kových indikátorů dokončí.

Dodatečná otázka pro výzvu 63/64 a 65/66: Z důvodu uzavření školy v době mimořádných opatření máme obavy z případné nemožnosti realizovat všechny zvolené aktivity, zvláště šablony doučování a výuky s tablety. Pravděpodobně budeme žádat o prodloužení projektu. Je dána přesná lhůta, do kdy musíme žádost o změnu podat, aby se stihlo vše včas administrovat?

Odpověď: V první řadě ŘO OP VVV doporučuje si nejprve pečlivě rozmyslet realizaci zbývajících aktivit (v souladu s hygienickými předpisy, s potřebami a plány školy). Šablony klubů, doučování a využití ICT ve vzdělávání lze v jednom týdnu realizovat dvakrát, a to jako náhradu za období uzavření škol. Teprve na základě důsledného vyhodnocení potřebného času k dokončení realizace všech aktivit, je opodstatněné podat žádost o prodloužení projektu.

Vyhodnocení situace a samotné podání žádosti o prodloužení není třeba uspěchat. Žádost je možné podat dokonce až v samotném závěru realizace (např. v roce 2021), nejpozději však 40 pracovních dní před datem ukončení projektu.