ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (červen 2021)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za červen 2021 pro výzvu 63/64, 65/66 a 80/81:

Otázka:
O prázdninách by chtěl školní asistent čerpat tři týdny neplaceného volna. Je to ve zjednodušených projektech dovoleno? A pokud ano, jakým způsobem se neplacené volno vykazuje?

Odpověď:
Pokud kterýkoli pracovník, hrazený z personální šablony, vyčerpal veškerou svou dovolenou a žádá o poskytnutí neplaceného volna, může se souhlasem zaměstnavatele toto volno čerpat. Do reportu o činnosti je nezbytné výslovně uvést dobu čerpání neplaceného volna a vykázat pouze takový počet splněných šablon, který odpovídá odpracovanému úvazku pro projekt. Report o činnosti musí být v souladu s výplatní listinou, kterou je třeba uschovat pro případnou kontrolu na místě.

Se stanovením počtu šablon, které je možné v měsíci, ve kterém pracovník čerpá neplacené volno vykázat, pomůže Kalkulačka indikátorů k ZoR – záložka Krácení šablon. Na záložce Informace_Krácení šablon je uvedeno „Krácení šablony lze využít i v jiných nezbytných případech, kdy nedojde k odpracování požadovaného úvazku v daném měsíci“.


Otázka za červen pro výzvu 80/81:

Otázka:
Podali jsme žádost o poskytnutí dotace a byl nám vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Jsme povinni ho zveřejnit v Registru smluv?

Odpověď:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ani Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace se v Registru smluv nezveřejňují. Je to z toho důvodu, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace i Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejsou dvoustrannými smlouvami. Jedná se o jednostranné rozhodnutí ze strany MŠMT/ŘO OP VVV.