ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti do závěrečné zprávy o realizaci?

Na základě portfolií pedagogů zpracuje příjemce souhrnnou zprávu z reflexe za celou organizaci, kterou přiloží ke zprávě o realizaci. Naplnění indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti je příjemce povinen doložit nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci.

Vzor souhrnné zprávy z reflexe (Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5 25 10) pro projekty výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I je dostupný ZDE pod názvem Souhrnná zpráva reflexe.

Vzor souhrnné zprávy z reflexe (Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5 25 10) pro projekty výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I je dostupný ZDE pod názvem Souhrnná zpráva - reflexe 5_25_10.


Od června 2018 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.