ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (duben 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za duben 2019 pro výzvu 22/23, 35/42, 63/64 a 65/66:

V průběhu realizace jsme zjistili, že nejsme schopni realizovat některá školení a sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv. Na konci projektu vrátíme finance. Sníží se nám tímto i indikátory, je to mu tak?

Odpověď: Vrácení finančních prostředků za nerealizované aktivity na konci projektu neznamená automatické snížení cílové hodnoty povinných indikátorů. Je nutné tuto situaci řešit včasným podáním žádosti o změnu.

 

Otázka za duben 2019 pro výzvu 22/23, 35/42, 63/64 a 65/66:

Pravděpodobně se nám nesprávně rozpadly anexové 6-kové indikátory do ZoR/ZZoR. Jak tuto situaci řešit?

Odpověď: Pokud máte rozpracovanou zprávu o realizaci, doporučujeme postupovat následovně.

Nejprve zkontrolujte v systému IS ESF, zda máte vyplněny charakteristiky účastníka v detailu podpořené osoby. V případě, že je nutné doplnění, upravte údaje v aktuálním seznamu podpořených osob a poté potvrďte schválením podpořené osoby. V systému IS KP14+ v modulu ZoR na záložce indikátory – horní tabulka – vstupte na jakýkoliv indikátor začínající číslicí 6 a stisknutím tlačítka vykažte změnu/přírůstek. Poté aktualizujte data z IS ESF. Správné hodnoty budou načteny.

V případě, že je ZoR/ZZoR ve stavu podána, vyčkejte na výzvu k opravě indikátorů v rámci standardní kontroly.

 

Otázka za duben 2019 pro výzvu 22/23 a 35/42:

Zpracováváme závěrečnou zprávu projektu. Neradi bychom na něco zapomněli, zvláště pak se obáváme správného vykázání indikátorů. Existuje nějaké doporučení mimo standardní popis výstupů v přehledu šablon?

Odpověď: Při zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu se ujistěte, že

 • jsou uzavřeny všechny ŽoZ,
 • veřejné zakázky jsou přepnuty do končeného stavu,
 • je vyplněno datum ukončení realizace projektu,
 • jsou vykázány horizontální principy s pozitivním vlivem projektu,
 • je doložena souhrnná zpráva k výsledkovému indikátoru 52510,
 • je doložen výstup dotazníku k výsledkovému indikátoru 51010,
 • vykázané hodnoty výstupových indikátory nepřekračují cílovou hodnotu,
 • hodnota indikátoru 50501 odpovídá vykázaným personálním šablonám (krácená šablona se nevykazuje ve výstupovém indikátoru),
 • indikátor 51010 – je vyplněna dosažená hodnota, upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí dosažená hodnota odpovídat cílové hodnotě a zároveň závěrečnému dotazníku,
 • indikátor 51510 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 51610 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 51710 – je vyplněna dosažená hodnota v případě nenulového indikátoru 51010,
 • indikátor 52510 – je vyplněna dosažená hodnota; upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí být dosaženo minimálně 85 % z cílové hodnoty,
 • indikátor 60000 – je vyplněna dosažená hodnota a související 6-kové indikátory jsou správně rozpadnuty; upozornění: pro naplnění daného indikátoru musí být dosaženo minimálně 90 % z cílové hodnoty.