ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (květen 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za květen 2019 pro výzvu 22/23, 35/42, 63/64 a 65/66:

V reportech, záznamech nebo například v třídních knihách aktivit vykazujeme děti/žáky/studenty, kteří se šablon účastnili. Máme uvádět celá jména, nebo kódy – například počáteční písmena jmen?

Odpověď: V žádném z dokumentů dokládaných ke zprávám o realizaci neuvádějte celá jména dětí či žáků/studentů. Plně dostačující jsou kódy nebo čísla.

 

Otázka za květen 2019 pro výzvu 22/23, 35/42, 63/64 a 65/66:

Ve zprávě o realizaci předkládáme zápisy z uskutečněných aktivit. Vzor máme k dispozici, ale přemýšlíme, jak nejlépe popsat realizaci. Existuje nějaké doporučení, na co bychom se měli zaměřit?

Odpověď: V reportech/zápisech by měl být především stručně popsán průběh samotné aktivity. Důležité je ale také vždy alespoň jednou větou zaznamenat přípravu a následnou reflexi.

Ve výstupech (záznamy/zápisy/reporty) je třeba stručně popsat aktivitu dle požadavků uvedených v jednotlivých šablonách v příloze č. 3 výzvy – Přehled šablon. Pokud je požadavek na popis přípravy, průběhu, reflexe a sdílení s kolegy, je třeba se minimálně jednou větou věnovat každému z požadavků. V popisu se zaměřte na podstatu šablony, např. v záznamu z tandemové výuky bude popisována spolupráce dvou pedagogů, v záznamu ze sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv bude popsána výměna zkušeností mezi pedagogy.