ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (leden 2020)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za leden 2020 pro výzvu 22/23 a 35/42:

Ke dni ukončení projektu jsme nezrealizovali veškeré aktivity, které jsme měli v projektové žádosti navolené. Kdy a kam máme vrátit finanční prostředky za tyto nezrealizované aktivity?

Odpověď:

K vrácení finančních prostředků za nezrealizované šablony budete vyzváni, jakmile bude schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu. V souvislosti s tímto administrativním krokem ze strany poskytovatele dotace obdržíte interní depeši s názvem „Oznámení o schválení ZZoR“, která bude obsahovat výzvu k vrácení finančních prostředků včetně podrobných informací k postupu. Vrácení části dotace bude probíhat stejnou cestou, jakou byla zasílána zálohová platba projektu. Například školy zřizované obcí zašlou vratku na svého zřizovatele. Soukromé školy naopak zasílají vratku přímo na MŠMT.