ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (prosinec 2018 a leden 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za prosinec 2018 a leden 2019 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Máme podanou žádost o podporu, ale stále čekáme na výsledek hodnocení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Můžeme začít realizovat projekt bez právního aktu, nebo je nutné čekat až na jeho vydání?

Odpověď: Projekt je možné zahájit přesně od data, které máte uvedeno v žádosti o podporu, aniž byste museli čekat na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto datum musí být prvním kalendářním dnem v měsíci a nesmí předcházet datu podání žádosti o podporu.

 

Otázka za prosinec 2018 a leden 2019:

Existuje v šabloně Zapojení odborníka z praxe do výuky možnost uzavřít smlouvu se zaměstnavatelem odborníka, která tohoto odborníka škole/školského zařízení poskytne?

Odpověď: Dle podmínek šablony je třeba uzavřít pracovněprávní dokument (smlouvu, DPČ, DPP) nebo smlouvu o poskytnutí služeb přímo s odborníkem z praxe. Je přijatelné, aby smlouva o poskytnutí služeb byla uzavřena s organizací (zaměstnavatelem odborníka), která poskytne odborníka do výuky. Z té smlouvy musí být zřejmé, že je uzavřena za účelem poskytnutí konkrétního odborníka do projektu (bude uvedeno jméno, příjmení odborníka) a že daný odborník bude za tuto práci odměněn. Aby byla splněna podmínka šablony o uzavření smlouvy s odborníkem, bude součástí smlouvy podpis odborníka (může se tedy jednat o třístrannou smlouvu).

 

Otázka za prosinec 2018 a leden 2019:

Jak jednoduše zjistím kontakt na administrátora projektu?

Odpověď: Komunikace s poskytovatelem dotace je z důvodu auditní stopy směřována pouze přes systém IS KP14+, tedy prostřednictvím depeší. V adresátech depeše naleznete manažera Vašeho projektu. Novou depeši je ovšem nutné psát výběrem záložky z levého menu přímo na projektu, nikoli z hlavní strany ihned po přihlášení do systému.