ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (říjen 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázky za říjen 2019 pro výzvu 63/64 a 65/66:

V projektu jsme zvolili šablonu Využití ICT ve vzdělávání. Bohužel jsme pozdě vyhlásili VZ na ICT a výběr dodavatele se neustále protahuje. Máme zvolenou nejdelší variantu šablony v rozsahu 64 hodin. Je možné vzniklou situaci řešit prozatímním vypůjčením zařízení, tj. leasingem a poté nákupem? Jako výstup by tedy sloužili dva dodací listy, jeden na zapůjčené zařízení (za úplatu) a druhý na nakoupené. Byl by takový výstup uznatelný? A je případně možné mít zařízení po celou dobu pouze v pronájmu?

Odpověď: Ne, ani jeden z navrhovaných postupů není možný. V popisu šablony se jasně uvádí, že „Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků)“. Žádná jiná možnost získání zařízení není uznatelná.

Před finalizací ZoR/ZZoR nám systém po provedení kontroly hlásí, že na obrazovce: „Realizace, provoz/údržba výstupu“ není vyplněn povinný atribut Popis pokroku v realizaci za sledované období. V předchozích finalizacích jsme se s tím nesetkali a textové pole nebylo povinné k vyplnění. Jak obsáhlý popis pokroku je tedy nutné uvádět?

Odpověď: Jedná se o změnu nastavení, kdy textové pole na této záložce bylo nastaveno jako povinné a když není vyplněno, pak ZoR nelze finalizovat. Aktuálně bylo požádáno o nastavení zpět na nepovinné pole. Do popisu v současnosti uvádějte „Realizace zahájena/pokračuje/ukončena“.