ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (říjen 2018)

Od června 2018 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka pro všechny výzvy:

Na škole došlo ke změně ředitele, jak máme administrovat změnu?

Odpověď:

V žádosti o změnu příjemce zvolí (otevře) obrazovky Subjekty projektu, Osoby subjektu a Dokumenty. Do odůvodnění změny popíše situaci. Na obrazovce Subjekty projektu příjemce vybere subjekt příjemce a záznam zpřístupní k editaci prostřednictvím tlačítka Vykázat změnu. Následně na obrazovce Osoby subjektu u odstupujícího statutárního zástupce příjemce zvolí akci Záznam smazán a záznam uloží. Příjemce přidá novou osobu k subjektu prostřednictvím tlačítka Nový záznam. Zde vyplní požadované údaje, zaškrtne relevantní checkbox a opět záznam uloží. Do dokumentů žádosti o změnu vloží jmenovací dekret nového statutárního zástupce. Po provedení kontroly příjemce záznam finalizuje a elektronicky podepíše.

 

Otázka pro výzvu 63/64:

Můžeme na základní škole realizovat projektový den o víkendu?

Odpověď:

Jednou z podmínek realizace dané šablony je nutnost realizovat projektový den během vyučování/vzdělávání, což se v případě ZŠ o víkendu neděje. Jiná situace se týká SVČ, která mají víkendové aktivity ve své běžné náplni, šablonu tedy o víkendu realizovat mohou. U ZUŠ je realizace o víkendu možná také, ovšem pouze pokud má daná ZUŠ v ŠVP uvedeno, že výuka může probíhat o víkendu.