ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (srpen 2018)

Od června 2018 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka pro výzvu 63/64:

Ve výzvě Šablony II jsme v projektové žádosti zvolili šablonu Využití ICT ve vzdělávání ve variantě 64 týdnů. Šablonu máme zvolenou dvakrát.  Je možné vykazovat jednu odučenou hodinu týdně v jedné třídě najednou s dvaceti přístroji?

Odpověď:

Ne, takto šablonu nelze vykazovat. Je nutné jako výstup uvádět dvě různé odučené hodiny v součtu s 20 žáky, z nichž 6 bude ohroženo školním neúspěchem. V uvedeném případě bude tedy celkem realizováno 128 hodin (pravidelně 2 hodiny týdně po dobu 64 týdnů) a zakoupeno 20 mobilních zařízení.

 

Otázka pro výzvu 22/23:

Při vykazování výstupů v ZoR si nejsme jistí, zda postupujeme správně při udávání počtu vykazovaných jednotek u jednotlivých šablon. Například u šablony „Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ i ZŠ)“ v kalkulačce indikátorů uvádíme, že vykazujeme hodnotu 1, ale v IS KP14+ na záložce jednotky aktivit máme mít hodnotu 2. Jak tomu máme rozumět? 

Odpověď:

Některé typy šablon jsou dále rozdělené na jednotky a to především z důvodů případného neuznání části předložených výstupů. V takovém případě dochází ke krácení jednotek a ne celé šablony. Správně uvádíte, že v kalkulačce indikátorů se uvádí počet šablon, ale v IS KP14+ se na záložce jednotky aktivit vykazuje počet jednotek.