ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (únor 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za únor 2019 pro výzvu 22/23 a 35/42:

Musíme zakládat žádost o platbu i v druhé/třetí/závěrečné zprávě o realizaci?

Odpověď: Ano. Žádost o platbu je součástí každé zprávy o realizaci. Jedná se o vyúčtování zrealizovaných aktivit za dané sledované období. Pozor: Žádost o platbu se předkládá i v případě, že nejsou vykazovány žádné aktivity.

Otázka za únor 2019 2 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Můžeme šablonu Projektový den mimo školu realizovat v zahraničí? Pokud cesta trvá dlouho, můžeme výuku zrealizovat až den poté?

Odpověď: Projektový den mimo školu lze realizovat v rámci EU. Jedná se o jeden projektový den, tudíž cesta a výuka musí proběhnout v jednom dnu.