ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (září 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za září 2019 pro výzvu 22/23, 35/42, 63/64 a 65/66:

Kontakt na konzultační linku pro šablony je zmiňován v každé depeši či výzvě k doplnění při administraci projektu. Konzultační linka je ale velice vytížená. Jaký čas je nejvhodnější pro telefonické kontaktování, nebo máme spíše zasílat dotazy na e-mailovou adresu?

Odpověď:

Konzultační linka pro šablony je v provozu každý pracovní den od 9:00 – 15:00. Pracovníci konzultační linky odpovídají na e-mailové dotazy průběžně a nejdéle do tří pracovních dnů je dotaz vyřešen. Pro zefektivnění a zrychlení vyřízení telefonického dotazu je nutné mít vždy připraveno registrační číslo projektu a název školy. Dohledávání těchto údajů prodlužuje dobu vyřizování dotazů a má za následek delší čekací lhůty na spojení.

Otázka za září 2019 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Můžeme na pozici školního asistenta v ZUŠ zaměstnat učitele ZUŠ, který vystudoval konzervatoř?

Odpověď:

Na pozici školního asistenta nelze zaměstnat absolventa konzervatoře. Osmiletý nebo šestiletý vzdělávací program oboru vzdělání konzervatoře je oborem ze skupiny oborů 82 Umění a užitné umění, nikoliv oborem vzdělání s pedagogickým zaměřením. Absolvent konzervatoře tak nezískává kvalifikaci pro pozici asistenta pedagoga/školního asistenta.